Tempo rozwoju technologii i zmiany regulacyjne o kluczowym wypływie na ICT (Information and Communication Technologies), należą do głównych czynników kształtujących realia funkcjonowania banków obecnie i w przyszłości. Zestawienie najistotniejszych zjawisk i trendów – obok tematów związanych z blockchain, sztuczną inteligencją, rozszerzoną rzeczywistością, Big Data czy komputerami kwantowymi – nie byłoby jednak kompletne bez uwzględnienia wyzwań związanych z pandemią.

Strategia i pozycja sektora bankowego jest silnie powiązana z technologią IT. Analiza zagadnień najsilniej wpływających na IT w sektorze bankowym, w horyzoncie kolejnych kilku lat i z uwzględnieniem perspektywy globalnych trendów oraz długoterminowych konsekwencji COVID-19, pozwoli na wypracowanie rekomendacji – zarówno dla sektora bankowego, jak i dla administracji rządowej – dotyczących rodzaju i zakresu wspólnych działań jakie powinny być podjęte sektorowo lub z perspektywy niezbędnego wsparcia rządowego. Dyskusja, mapa wyzwań oraz rekomendacja, opracowana po debacie, dotyczyć będą horyzontu lat 2020-2023.

Kluczowe zagadnienia:

  • Wyzwania technologiczne w bankowości: blockchain, sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość, rozwiązania chmurowe, Big Data, komputery kwantowe.
  • Diagnoza konsekwencji COVID-19 dla funkcjonujących modeli biznesowych – w kontekście procesów wewnątrz organizacji oraz na styku z klientami.
  • Cyberbezpieczeństwo – współdziałanie w ramach sektora bankowego i poza nim.
  • Automatyzacja pracy, wzrost zapotrzebowania na uzupełnienie kompetencji pracowników w cyfrowym i zdalnym środowisku pracy.
Współorganizatorzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy14 - 16 czerwca 2021
Termin alternatywny 13 - 15 września

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie