Eksperci odpowiedzialni w swoich instytucjach za rozwój i wdrożenia, poddadzą analizie spodziewane kierunki transformacji technologicznej oraz utworzą mapę największych wyzwań w obszarze IT w sektorze bankowym, w perspektywie następnych 3 lat. Obok wyjątkowo ważnego i zawsze aktualnego tematu cyberbepieczeństwa, przedmiotem debaty będzie m.in. rosnąca presja konkurencji spoza sektora bankowego, implementacja nowych technologii, zarządzanie nowym modelem pracy i zapewnienie ciągłości działania w sektorze finansowym. Eksperci omówią także mechanizmy efektywnego wspierania gospodarki cyfrowej kraju w kontekście kryzysu ekonomicznego i rosnącego zagrożenia cyberterroryzmem.

Kluczowe zagadnienia:
• Zapewnienie ciągłości działania usług sektora bankowego i gospodarki cyfrowej kraju.
• Personalizacja usług bankowych poprzez wykorzystanie zaawansowanej analityki danych.
• Automatyzacja pracy, wzrost zapotrzebowania na uzupełnienie kompetencji pracowników w cyfrowym i zdalnym środowisku pracy.
• Implementacja nowych technologii – AI, VR, Big Data oraz masowe upowszechnienie procesów zdalnych.
• Wyznaczenie optymalnego modelu pracy i równowagi pomiędzy pracą zdalną a stacjonarną w długim horyzoncie czasowym.

 

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie