Opis debaty:

Wynik finansowy netto sektora bankowego w Polsce w 2023 roku wyniósł 27,6 mld zł (dane Głównego Urzędu Statystycznego), co oznacza wzrost o 159,4% r/r. Także europejskie banki doświadczyły prosperity. Jak podaje, opracowany przez Kearney „European Retail Banking Radar 2024”, dochód banków objętych badaniem (50 banków na 13 rynkach Europy Zachodniej i 38 banków na ośmiu rynkach Europy Wschodniej) wzrósł na 19 z 21 rynków, osiągając w 2023 roku 365 mld euro. To o 18% więcej w stosunku do roku 2022. Polski system bankowy, podobnie jak banki w strefie euro, skorzystał ze wzrostu stóp procentowych.

Znaczny potencjał rozwojowy ma w Polsce także segment bankowości korporacyjnej. Według statystyk Europejskiego Banku Centralnego wolumen kredytów dla firm (licząc w euro) wzrósł u nas od 2010 roku o ponad 60% w porównaniu z zaledwie kilkuprocentowym wzrostem wartości takich zaangażowań w pozostałych krajach UE. A co czeka sektor bankowy w 2024 roku?

Ostatnie lata były bez wątpienia bardzo dobrym okresem dla sektora bankowego. Wysoka inflacja spowodowała jednak mocną presję na koszty, które względem 2021 roku wzrosły o ponad 20%. Postępujący obecnie spadek inflacji, jeśli się utrzyma, może spowodować obniżenie przez NBP stopy referencyjnej. Dla banków oznaczałoby to, że chcąc utrzymać porównywalnie wysokie zyski będą musiały szukać dodatkowych źródeł przychodu bądź efektywności. Czy klienci mogą zatem oczekiwać wzrostów cen? Jak wpłynie to na ich relację z bankiem? A w końcu – jak na relacje te wpłynie, postępujące w bankowości wykorzystanie Generative AI. Czy klienci mogą spodziewać się ucyfrowienia całej relacji z bankiem? Czy tego właśnie oczekują?

 Kluczowe zagadnienia:

  • Czy przy obecnej dynamice inflacji bazowej w Polsce stopy procentowe zostaną utrzymane na tym samym poziomie czy może zaczną spadać?
  • Jakie działania powinny podjąć banki, by utrzymać porównywalnie wysokie zyski jak w roku 2023?
  • Czy presja na utrzymanie wysokiego poziomu zysków i efektywności wpłynie na wzrost cen? Jak wpłynie to na relacje klient – bank?
  • Czy ewentualne obniżenie stóp procentowych spowoduje presję na zwiększenie wyniku z opłat i prowizji?
  • Jak mocno generatywne AI wpłynie na funkcjonowanie bankowości i czy klienci mogą spodziewać się ucyfrowienia całej relacji z bankiem?
  • Czy AI powinno wspierać wzrost przychodów i efektywności, przy utrzymaniu fizycznej możliwości kontaktu z bankiem?
  • Jak banki podchodzą do klienta detalicznego, a jak do korporacyjnego. Jakie są różnice w podejściu
Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie