Polski sektor bankowy wielokrotnie udowodnił, że potrafi dostosować się do sytuacji gospodarczej oraz zmian regulacyjnych – przypomnijmy choćby sukces wdrożenia programu 500 plus lub dystrybucji pomocy na rzecz przedsiębiorców w czasach pandemii.

Być może elastyczność i siła polskiego sektora bankowego sprawiły, że jako założenie przyjęto, że polski sektor bankowy przetrwa wszystko, w tym każde zmiany legislacyjne i ryzyka z nimi związane.

Okazuje się jednak, że ryzyko legislacyjno-regulacyjne zaczyna być kluczowe w działalności banków oraz wpływa znacząco na ich wyniki. Sektor bankowy mierzy się z nieoczekiwanymi zmianami legislacyjnymi, skutkującymi niekiedy wielomiliardowymi kosztami, jak np. wakacje kredytowe.

Wydaje się, że skądinąd niezbędna ochrona konsumentów na rynku finansowym prowadzi niekiedy do poszukiwania korzyści niewystępujących standardowo w gospodarce, jak darmowy kredyt. Nierozwiązany pozostaje również problem kredytów frankowych, a na horyzoncie widać już zagrożenie związane z kwestionowaniem stawki WIBOR. A to tylko wybrane przykłady…

  • Gdzie powinny zatem leżeć granice ingerencji prawa i regulacji w sektor bankowy?
  • A może tych granic nie da się w ogóle wyznaczyć?
  • Czy istnieje złoty środek pomiędzy ochroną konsumentów a poszanowaniem warunków zawartych umów?
  • Jakie są optymalne formy tworzenia i uzgadniania regulacji oraz wytycznych?
  • Jaka powinna być rola organów nadzoru i sektora w tym procesie?

Odpowiedzi na te pytania poszukają uczestnicy panelu, reprezentujący zarówno organy nadzoru, sektor bankowy oraz doradców prawnych, którzy postarają się również wypracować wspólne rekomendacje w tym zakresie.

Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie