Polski sektor bankowy wielokrotnie udowodnił, że potrafi dostosować się do sytuacji gospodarczej oraz zmian regulacyjnych – przypomnijmy choćby sukces wdrożenia programu 500 plus lub dystrybucji pomocy na rzecz przedsiębiorców w czasach pandemii.

Być może elastyczność i siła polskiego sektora bankowego sprawiły, że jako założenie przyjęto, że polski sektor bankowy przetrwa wszystko, w tym każde zmiany legislacyjne i ryzyka z nimi związane.

Okazuje się jednak, że ryzyko legislacyjno-regulacyjne zaczyna być kluczowe w działalności banków oraz wpływa znacząco na ich wyniki. Sektor bankowy mierzy się z nieoczekiwanymi zmianami legislacyjnymi, skutkującymi niekiedy wielomiliardowymi kosztami, jak np. wakacje kredytowe.

Wydaje się, że skądinąd niezbędna ochrona konsumentów na rynku finansowym prowadzi niekiedy do poszukiwania korzyści niewystępujących standardowo w gospodarce, jak darmowy kredyt. Nierozwiązany pozostaje również problem kredytów frankowych, a na horyzoncie widać już zagrożenie związane z kwestionowaniem stawki WIBOR. A to tylko wybrane przykłady…

  • Gdzie powinny zatem leżeć granice ingerencji prawa i regulacji w sektor bankowy?
  • A może tych granic nie da się w ogóle wyznaczyć?
  • Czy istnieje złoty środek pomiędzy ochroną konsumentów a poszanowaniem warunków zawartych umów?
  • Jakie są optymalne formy tworzenia i uzgadniania regulacji oraz wytycznych?
  • Jaka powinna być rola organów nadzoru i sektora w tym procesie?

Odpowiedzi na te pytania poszukają uczestnicy panelu, reprezentujący zarówno organy nadzoru, sektor bankowy oraz doradców prawnych, którzy postarają się również wypracować wspólne rekomendacje w tym zakresie.

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF 2023
Partner honorowy EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Akademiccy EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Strategiczny Akademii EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Patronat Honorowy Akademii EKF 2023
Partnerzy Akademii EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Strategiczni I Forum Akademii EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy instytucjonalni Akademii EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner medialny Akademii EKF 2023
Partnerzy Instytucjonalni EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni partnerzy medialni EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie