Wiarygodność ekonomiczna państwa (wep) oddziałuje na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Część warunków gospodarowania jest określana (ustalana) bezpośrednio (np. stawki opodatkowania), ale większość jest rezultatem wielu oddziaływań, w tym społecznych wyobrażeń i oczekiwań (np. poziom inflacji jako następstwo oczekiwań inflacyjnych). Generalnie wep wpływa na parametry ekonomiczne za pośrednictwem takich zmiennych jak zaufanie, informacja czy wiedza. Wep jest swoistego rodzaju dobrem publicznym, które jest i musi być instrumentalizowane, aby z niego korzystać. Rzecz w tym, aby sposoby instrumentalizowania tego dobra je podtrzymywały i wytwarzały a nie niszczyły. W trakcie tej sesji zostaną przedstawione wyniki II edycji Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski opracowanego przez zespół kierowany przez prof. dr hab. Jerzego Hausnera. Indeks obejmuje osiem subindeksów dla następujących obszarów.

  1. Praworządność
  2. Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej
  3. Wiarygodność finansów publicznych
  4. Stabilność systemu finansowego
  5. Ochrona i bezpieczeństwo pracy
  6. Jakość usług publicznych
  7. Środowisko naturalne
  8. Respektowanie zobowiązań międzynarodowych.

W nowej edycji przedstawione zostanie porównanie Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie