Na Wirtualny Europejski Kongres Finansowy składają się:

 •  

   


  Wirtualne Forum EKF

  Cykl debat online przygotowywanych we współpracy z kluczowymi Parterami EKF, Klubem Odpowiedzialnych Finansów przy EKF oraz Instytutem Odpowiedzialnych Finansów.

  Forum obejmuje tematy kluczowe w okresie pandemii i propozycje odpowiedzialnych działań w fazie kryzysu i odbudowy gospodarki. Debaty organizowane w ramach Wirtualnego Forum EKF organizowane będą w ciągu całego roku aby szybko reagować na sytuację pojawiającą się w polskiej gospodarce i finansach.

  Wirtualne Forum EKF jest uzupełnieniem dla EKF online organizowanego w czerwcu i EKF tradycyjnego organizowanego w październiku w Sopocie.


   


 • Ekspertyzy grupowe EKF

  Potencjał ekspercki EKF jest wykorzystywany do niezależnego i konstruktywnego komentowania polityki gospodarczej rządu, decyzji NBP, KNF i BFG. Dotyczy to głównie proponowanych metod i środków ograniczania rozmiarów kryzysu gospodarczego, a następnie sposobów restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz ożywiania koniunktury gospodarczej.

  W ramach „Kwadransa z EKF” i debat EKF online oraz webinariów prezentowane są wyniki badań dotyczące najistotniejszych zagadnień związanych z odbudową gospodarki po kryzysie w opinii ekspertów EKF. Wyniki tych badań są komentowane i poddane anonimowemu głosowaniu wśród ekspertów, specjalistów z danego obszaru. Wszystkie opinie z zachowaniem anonimowości ekspertów zostaną zaprezentowane na stronie Europejskiego Kongresu Finansowego.

  Prowadzone są również krajowe i międzynarodowe konsultacje w zakresie kluczowych elementów architektury rynku finansowego w UE oraz ewentualnie w innych obszarach uzgodnionych z Partnerami EKF. Ekspertyzy przygotowywane będą zmodyfikowaną metodą delficką stosowaną w opracowywaniu stanowisk ekspertów EKF w konsultacjach międzynarodowych.

  Zachęcamy do kontaktowania się z nami w sprawie prowadzonych ekspertyz i zgłaszania pomysłów tematów, którymi powinni zająć się eksperci EKF.


   

 •  

   


  Kwadrans z EKF

  „Kwadrans z EKF” – Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu to cykl cotygodniowych spotkań online, w ramach których korzystamy z wiedzy i kompetencji współpracujących z Kongresem ekspertów.

  Celem projektu jest wykorzystanie wiedzy i kompetencji ekspertów EKF do działań antykryzysowych i niwelowania skutków kryzysu oraz kontynuowanie debaty EKF
  w warunkach nietypowych, uniemożliwiających spotkanie face to face.

  W ramach Kwadransa rozmawiamy o działaniach mających na celu niwelowanie gospodarczo-społecznych skutków kryzysu COVID-19 w perspektywie średniookresowej
  (2–3 letniej).


   

Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie