9th European Financial Congress

Sopot, 3-5 June 2019

Honorary Patronage
Contact

COORDINATOR OF EUROPEAN FINANCIAL CONGRESS

  • The Gdansk Institute for Market Economics
  • The Gdansk Academy of Banking
  • ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdansk, Poland
  • NIP: 584-09-02-457, REGON 002833951

  • Bank Account Number:
  •  
  • INSTYTUT BADAN NAD GOSPODARKA RYNKOWA-GDANSKA AKADEMIA BANKOWA
  • BANK PEKAO S.A. III ODDZIAŁ W GDAŃSKU
  • 15 1240 1255 1111 0000 1523 6267
  • Swift Code PKOPPLPW


 
FOREIGN COOPERATION: Rafał Broniewski
tel. +48 58 524 49 55 mail: rafal.broniewski@gab.com.pl

MARKETING AND ORGANISATION: Michał Musiał
tel. +48 58 524 49 52 mail: michal.musial@gab.com.pl

Registration: Monika Hommel
tel. +48 58 524 49 42 mail: monika.hommel@gab.com.pl

Media: Marta Broniewska
tel. +48 58 524 49 01 mail: marta.broniewska@gab.com.pl

EFC Academy: Joanna Czerwińska
tel. +48 58 524 49 15 mail: joanna.czerwinska@gab.com.pl