PARTICIPATION BY INVITATION

 1. “The Impact of Artificial Intelligence on the Global Financial Landscape: How is artificial intelligence transforming the financial sector on a global scale, and what benefits does it bring to international cooperation?”
  • Discuss how artificial intelligence is influencing global trends and innovations in the financial sector, as well as international regulations and standards for the use of AI.
 1. “Automating and Optimizing Operations: How artificial intelligence is changing traditional business processes in the financial sector, such as customer service, transaction processing, document management and more.”
  • Discussion of specific AI use cases that bring time and cost savings, increasing operational efficiency.
 1. “Developing intelligent decision support systems: How does artificial intelligence support financial analytics, forecasting, risk management and strategic investment decisions?”
  • Examples of AI tools used to analyze financial data, generate forecasts, identify market trends and optimize investment strategies.
 1. “Improving Customer Service: How does artificial intelligence impact customer interactions, personalize financial offerings and improve user experience?”
  • Outlining how AI is being used to better understand customer preferences, offer personalized products and services, and improve communication and customer service.
 1. “Enhancing Security and Protecting Against Fraud: How Artificial Intelligence Helps Identify and Prevent Financial Fraud and Strengthens Transaction Security.”
  • A discussion of AI technologies such as behavioral analysis, fraud detection and biometric systems that support the financial sector in providing greater security and protection against threats.
 1. “Ethics and Responsibility in the Application of Artificial Intelligence: How is the financial sector addressing the challenges of ethical and fair use of AI?”
  • Discussion on ethical issues related to data, privacy, fairness of AI-based decisions and ensuring responsible use of this technology in the financial sector.
Wybierz wydarzenie
European Financial Congress2-4 June 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Search on the site

Cancel search