The state’s economic credibility (wep) affects business conditions. Some of the economic conditions are determined (set) directly (e.g., tax rates), but most are the result of many influences, including social perceptions and expectations (e.g., the level of inflation as a consequence of inflationary expectations). In general, wep influences economic parameters through such variables as trust, information or knowledge. Wep is a kind of public good, which is and must be instrumentalized in order to benefit from it. The point is that the ways of instrumentalizing this good sustain and produce it, not destroy it. This session will present the results of the second edition of the Index of Poland’s Economic Credibility, developed by a team led by Professor Jerzy Hausner. The Index includes eight sub-indexes for the following areas.

 

  • Rule of law
  • Freedom of doing business
  • Credibility of public finances
  • Stability of the financial system
  • Labor protection and safety
  • Quality of public services
  • Environment
  • Respect for international obligations.
  • The new edition will present a comparison of the Economic Credibility Index of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary.
Wybierz wydarzenie
European Financial Congress2-4 June 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Search on the site

Cancel search