Pat Cox

former President of European Parliament
Pat Cox
European Parliament

bio

Currently:
EU
European Coordinator for the Scandinavian-Mediterranean TEN T (transport)
Core Network Corridor
Leader of Needs Assessment and Implementation Mission on parliamentary
reform for the European Parliament and the Verkhovna Rada, Kiev, Ukraine
President, Jean Monnet Foundation for Europe, Lausanne, Switzerland
Chairman, Appointment Advisory Committee, European Investment Bank,
Luxembourg

Sustainability
Chairman, Gore Street Energy Storage Fund Plc, London
Chairman, Ecocem, Ireland
Chairman, Supernode Ltd. Ireland
Director, Gresham House Asset Management, Ireland

Institutes
Director, Third Age Foundation Ireland
Senior Fellow and Director, Institute for International and European
Affairs, Ireland
Director, Ireland China Institute

Formerly:

President, European Parliament (2002-2004)
President , ELDR Group, EP (1998-2001)
President European Movement International (2005-2011)
President, Former Members Association, EP (2010-2014)

Graduated Trinity College Dublin
Lecturer in Economics, Institute of Public Administration (1974 – 1976)
Lecturer at the National Institute for Higher Education, Limerick (1976 – 1982)
Current Affairs television broadcaster, RTE, Dublin (1982- 1986)
Secretary General, Progressive Democrats (1986- 1989)
Member of the European Parliament, Munster constituency (1989-2004)
Member of Dáil Éireann (Irish parliament) (1992-1994)

Pat Cox
European Parliament

See related

Wybierz wydarzenie
European Financial Congress10 - 12 June 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Search on the site

Cancel search