Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 190 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się również na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej.Uniwersalny profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez silną pozycję bilansową i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, wysokich buforach kapitałowych i zdolności do wypłaty wysokich dywidend.Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i  wchodzi w skład szeregu prestiżowych lokalnych (w tym WIG 20 i WIG Respect) oraz międzynarodowych (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed) indeksów.Od 2017 r. Bank Pekao jest częścią Grupy PZU, największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej, obejmującej zarówno działalność bankową, jak i ubezpieczeniową.

Przejdź do strony

Zobacz również

Współorganizatorzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny
Partnerzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Patronat honorowy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy instytucjonalni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni partnerzy medialni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie