Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) jest odpowiedzialny za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Obrót ten jest wzorowany na światowych standardach, w tym na zasadzie całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu (ASO), jak również prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. KDPW realizuje również szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru.
Od listopada 2012 r. KDPW oferuje także usługę Repozytorium Transakcji. Dzięki tej usłudze wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych, mogą wypełnić obowiązek wynikający z europejskiego rozporządzenia EMIR w zakresie raportowania informacji do repozytoriów transakcji. 7 maja br. ESMA rozszerzyła rejestrację repozytorium transakcji KDPW o raportowanie transakcji zgodnie z wymogami rozporządzenia SFTR.
Od listopada 2013 r. KDPW rozpoczął nadawanie kodów LEI, niezbędnych w procesie raportowania transakcji. Tym samym KDPW poszerzył swoją ofertę jako Agencja Numerująca, nadając kody LEI, obok świadczonej już usługi nadawania numerów ISIN. Repozytorium transakcji w KDPW (KDPW_TR) było jednym z czterech pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie. 31 lipca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach jako zatwierdzonemu mechanizmowi sprawozdawczemu (ARM – Approved Reporting Mechanism). Posiadając status ARM, KDPW jest uprawniony do świadczenia usługi pośrednictwa w raportowaniu o transakcjach w całej Unii Europejskiej.
W skład Grupy Kapitałowej KDPW wchodzi także izba rozliczeniowa KDPW_CCP, która w kwietniu 2014 r. uzyskała unijną autoryzację jako trzeci kontrpartner w UE.

Przejdź do strony

Zobacz również

Organizator:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny
Partnerzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Honorowi:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Akademiccy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Akademii EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy5 - 7 czerwca 2023

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie