Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) tworzy grupę kapitałową oferującą specjalistyczne usługi dla sektora finansowego, związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rozliczeniami i rozrachunkiem transakcji, realizacją świadczeń na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych. W ramach KDPW funkcjonuje także Repozytorium Transakcji – KDPW_TR oraz Agencja Numerująca, nadająca m.in. kody ISIN (dla instrumentów finansowych) i LEI (dla podmiotów prawnych).
Na polskim rynku KDPW pełni funkcję centralnego depozytu papierów wartościowych. Do głównych zdań w tym obszarze należy: rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych na kontach depozytowych, prowadzenie kont Omnibus dla zagranicznych inwestorów, rozrachunek transakcji zawieranych na rynku regulowanym i OTC, nadzorowanie zgodności wielkości emisji papierów wartościowych znajdujących się w obrocie.

W zakresie obsługi zobowiązań emitentów KDPW obsługuje min.: wypłatę dywidendy i odsetek, wykup obligacji lub listów zastawnych, realizację uprawnień z obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa, realizację prawa pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji (prawo poboru), wykonanie warrantów, wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych, sporządzenie i udostępnienie emitentowi wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Przedsiębiorstwa i inwestorzy otrzymują w KDPW pełen zakres usług związanych z obsługą papierów wartościowych, realizowanych we współpracy z domami maklerskim i bankami oraz zgodnie z międzynarodowym standardami w oparciu o normę IS20022.

Nowoczesna izba rozliczeniowa KDPW CCP pełni funkcje izby rozliczeniowej w oparciu o model tzw. centralnego kontrpartnera, jej zadaniem jest rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym, rynku OTC oraz w alternatywnych systemach obrotu, a także prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń.

Więcej informacji: www.kdpw.pl oraz www.kdpwccp.pl

 

 

Przejdź do strony

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główny Partner Medialny
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie