Serdecznie zapraszamy do współpracy instytucje zainteresowane partnerstwem w konferencji IT w instytucjach finansowych oraz współtworzeniem z nami kolejnej edycji.

Centrum Myśli Strategicznych jako think tank inicjuje debaty, a także opracowuje rekomendacje w sprawach kluczowych dla sektora finansowego Polski i Europy włączając się w ważne globalne i wewnątrzkrajowe dyskusje.

Nad zachowaniem wysokiego poziomu merytorycznego oraz ważności i aktualności inicjatyw pracują Rady Programowe.

Wybierz wydarzenie
IT w instytucjach finansowych21-22 marca 2024

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie