REKOMENDACJE KBD 2022

Obecny rynek kredytów mieszkaniowych po transformacji ustrojowej tworzył się w komfortowych warunkach – silny wzrost gospodarczy, spadek stóp procentowych, coraz niższe raty kredytów, itd. Rok temu sytuacja uległą diametralnej zmianie dowodząc, że dotychczasowy model się już przeżył i musi zostać zastąpiony nowym, odpowiednim dla sytuacji ekonomiczno-finansowej, jaka będzie nam zapewne towarzyszyła przez szereg kolejnych lat. Ten nowy model powinien też usunąć wiele zidentyfikowanych problemów. Rekomendacje Europejskiego Kongresu Finansowego ogłoszone na Kongresie Bankowości Detalicznej proponują nowe rozwiązanie, opracowane na podstawie własnych analiz oraz opinii kilkudziesięciu ekspertów z zakresu bankowości, regulatorów, instytucji ochrony konsumenta, firm konsultingowych, środowiska akademickiego i deweloperów. Zawiera ono szereg rekomendacji kierowanych do instytucji rynku kredytów mieszkaniowych. Najważniejsze z nich dotyczą:

 • poszerzenia oferty kredytowej banków,
 • poprawy struktury finansowania kredytów mieszkaniowych, w szczególności budowania rynku listów zastawnych,
 • pogłębiania relacji banków z klientami,
 • poprawy edukacji finansowej.

Kongres Bankowości Detalicznej, głosem współpracujących z Kongresem ekspertów, uczestniczy w publicznej debacie dotyczącej nowej architektury bezpieczeństwa finansowego w Europie.

Kongres Bankowości Detalicznej przygotował i upublicznił REKOMENDACJE związane z kluczowymi wyzwaniami
i zagrożeniami nie tylko dla rozwoju bankowości detalicznej ale i stabilności polskiego sektora finansowego m.in.:

 •  w roku 2011 Kongres sformułował rekomendację dot. ograniczenia możliwości prowadzenia tzw. wojen depozytowych bez ponoszenia ryzyka;
 •  w roku 2014, mając na względzie konieczność wydłużenia źródeł finansowania działalności kredytowej, Kongres przygotował rekomendację dotyczącą wydłużenia źródeł finansowania kredytów mieszkaniowych poprzez wykorzystanie listów zastawnych jako najtańszego, bezpiecznego narzędzia zmniejszenia ryzyka niedopasowania aktywów i pasywów sektora bankowego w Polsce;
 •  w roku 2016 Kongres przygotował rekomendacje zmian w podatku bankowym mającą na celu:
  – zagwarantowanie i ustabilizowanie realizacji potrzeb fiskalnych aby uniknąć oddziaływania podatku na optymalizowanie bilansów banków,
  – stymulowanie rozwoju inwestycji w polskiej gospodarce,
  – wzrost stabilności (bezpieczeństwa) krajowego systemu finansowego
 • w roku 2017 Kongres przygotował rekomendacje mówiącą o szansie na poprawę efektywności przeciwdziałania różnorodnym nadużyciom w sektorze finansowym dzięki międzysektorowej wymianie informacji (BIK, KIR, UFG)
 • w roku 2018 przedmiotem rekomendacji Kongresu było stworzenie zachęt dla banków i kredytobiorców do oferowania/zaciągania kredytów o stałej stopie.

Jedynym narzędziem wpływania na otaczającą nas rzeczywistość jest i pozostanie siła argumentów merytorycznych. Argumenty te wraz z rekomendacjami przesyłane do szerokiego kręgu decydentów, głównie przedstawicieli administracji rządowej i parlamentarzystów, regulatorów oraz nadzorców, a także do instytucji opiniotwórczych (PAP, media).

Wiele naszych rekomendacji powtarzamy, uzupełniamy i modyfikujemy pod kątem skuteczności oddziaływania. Propozycje dotyczące zachęt do oferowania i zaciągania kredytów opartych o stałą stopę procentową podejmowane były np. także w 2019 przez Kongres Bankowości Detalicznej oraz w latach 2019 i 2020 przez Europejski Kongres Finansowy.

Społeczność Kongresu Bankowości Detalicznej – współorganizatorzy, partnerzy, eksperci współpracujący
z Kongresem oraz uczestnicy – aktywnie uczestniczy w europejskiej debacie publicznej poprzez przygotowywanie pro publico bono stanowisk w międzynarodowych konsultacjach dotyczących m.in.:

 •  określenia ustawowej stopy zastąpienia wskaźnika referencyjnego CHF LIBOR (konsultacje Komisji Europejskiej, 2021);
 •  wytycznych ws. udzielania i monitorowania kredytów (konsultacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, 2020);
 •  oceny dyrektywy o kredycie konsumenckim (konsultacje Komisji Europejskiej, 2019).

Poziom merytoryczny, aktualność poruszanych tematów, otwartość dyskusji, konstruktywne nielobbystyczne propozycje działań na rzecz bezpieczeństwa i stabilność sektora finansowego stanowią zarówno cel Kongresu jak i jego wyróżnik.

Zobacz wszystkie rekomendacje

Wybierz wydarzenie
Kongres Bankowości Detalicznej27 listopada 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie