Powiedzieli podczas KBKiI 2022

Vladyslav Rashkovan, zastępca dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, 
KBKiI 2022

Odbudowa Ukrainy już się zaczęła. Gdyby nie ona wasz prezydent, premier nie mogliby przyjechać do Kijowa, bo wszystkie drogi były zniszczone, przez czołgi, przez bombardowania. Wiele mostów zostało odbudowanych, włączając w to budynki i szkoły (…)

Natychmiastowe potrzeby oszacowane przez rząd wynoszą teraz 3,5 mld dolarów. Jaki jest udział w tym polskich inwestycji, udział biznesu? Myślę, że bardzo mały. Natychmiastowe potrzeby na najbliższą zimę oszacowane są na 17 mld dolarów. Na jak wielki udział polski biznes jest gotowy to wejść? Jestem pewien, że to okazja (…) Pytam o to, czy będziecie przygotowani, żeby w to wejść, kiedy okaże się że ryzyko wejścia jest dla was zarządzane.

Popyt na odbudowę jest wysoki, załóżmy, że 350 mld dolarów jak szacował to w czerwcu Bank Światowy. Na jaki odsetek, na jaki udział w tym rynku jesteście gotowi? Na 10 proc.? 35 mld dolarów? (…) Nie znajdziemy tu tych 35 mld dolarów, to oczywiste. Nie chodzi o to, żeby polskie banki sfinansowały te 35 mld dolarów, bo to będą pieniądze z międzynarodowych instytucji, ale pytanie, czy polskie banki będą pośrednikiem w tym procesie? Myślę, że nie. Lecz trzeba, żebyście byli do tego gotowi.

Na wysokim szczeblu wasz rząd prowadzi dyskusje bilateralne. To nie wszystko. Trzeba, żebyście usiedli przy stole z innymi graczami, stowarzyszeniami biznesowymi, bankowymi, partnerami z Unii Europejskiej, MFW i określili warunki, które dla waszego biznesu są konieczne, żeby inwestować lub mieć udział w odbud

Cytat
Katarzyna Zajdel-Kurowska, dyrektor wykonawcza, World Bank w latach 2018-2022, 
KBKiI 2022

Mamy inne środowisko, niż przed pandemią, ryzyka przełożą się na wyhamowanie popytu również w Polsce. Przy kumulacji ich wszystkich ryzyk globalnej recesji istnieje (…) Mamy ryzyka związane z utrzymywaniem polityki „zero covid” w Chinach, zacieśnianiem polityki monetarnej i fiskalnej w USA i strefie euro, wzrost zadłużenia wielu państw w okresie niskich stóp, co doprowadzi do ryzyka wypłacalności wielu krajów (…) ryzyka zaburzeń łańcuchów dostaw i poważne ryzyka cybernetyczne (…) Podmioty gospodarcze mogą mieć problemy ze spłata kredytu i dostępem do płynności

Cytat
Jakub Papierski, 
KBKiI 2022

Polscy przedsiębiorcy mieli złe doświadczenia na Ukrainie. Musimy to zmienić w głowach przedsiębiorców. 35 mld euro, czyli 10 proc. szacowanych potrzeb na odbudowę jest to kwota, którą polskie banki byłyby w stanie zrealizować gdyby wzmocniły się kapitałowo. Ważne jest partnerstwo merytoryczne i w zakresie know-how banków ukraińskich, które są słabe, z zagranicznymi bankami

Cytat
Agnieszka Zarzycka, Dyrektor Działu Aplikacji Biznesowych, Microsoft, 
KBKiI 2022

Wiele instytucji, a szczególnie instytucje finansowe przez okres pandemii dostrzegły potencjał technologii

Banki mogą liczyć na 5-15 proc. wzrostu dochodu dzięki spójnemu i wszechstronnemu sposobowi patrzenia na klienta

Badania pokazują, że pozyskanie nowego klienta korporacyjnego kosztuje 5 do 25 razy drożej niż utrzymanie obecnego

Cytat
Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu, Grupa Boryszew, 
KBKiI 2022

Od wybuchu pandemii jesteśmy wciąż w zarządzaniu kryzysowym, dlatego dziś nie jesteśmy niczym przestraszeni. Znajdujemy się w momencie, kiedy przez najbliższe 3-4 lata tort w branzy samochodów elektrycznych się podzieli, a to jest dla nas eldorado. Prztrwalismy burzę jeśli chodzi o ceny stali i ceny energii.

Cytat
Jacek Matyasik, Chief Strategic Finance, Cerrad, 
KBKiI 2022

Oczekiwalibyśmy od banków, żeby potraktowały obecny kryzys energetyczny jako sytuacje przejściową i wykazały wsparcie dla firm, które z jego powodu znalazły się w sytuacji przjściowo trudnej

Cytat
Adam Żołnowski, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, DCT Gdańsk, 
KBKiI 2022

Zrozumienie pomiędzy przedsiębiorcami a bankami i akcjonariuszami jest pełne. Ważne jest zaangażowanie i współpraca na nowych rynkach, takich jak właśnie Ukraina.

Cytat
Agnieszka Wolska, Wiceprezes Zarządu Banku, BNP Paribas Bank Polska S.A., 
KBKiI 2022

Rok do roku wyparowało 23 mld zł kapitału sektora, natomiast nadal polskie banki są dobrze skapitalizowane. „Wakacje kredytowe” oznaczają dużo mniejsza podaz kredytów hipotecznych. Sektor bankowy powinien sobie poradzić z popytem na kredyt inwestycyjny, ale tego popytu nie ma. Przedsiębiorcy sa bardzo sceptyczni w sprawach dotyczących inwestycji w obecnych warunkach

Nie widzimy jeszcze po naszym portfelu recesji, widzimy bardzo dużo firm, które mają bardzo dobre wyniki finansowe (…) Banki mają większą zdolność do przystosowania się w warunkach niepewności

Cytat
Zdzisław Sokal, Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., 
KBKiI 2022

Jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne w Polsce, bardzo zależy nam na tym, żeby wspierały konkurencyjność, wzrost produktywności. Jesteśmy krajem frontowym i podejście inwestorów zagranicznych nieco się zmieniło, ale pojawia się element okazji (…) parasol NATO jest bardzo istotny. Mamy w tym roku element wyczekiwania niektórych podmiotów.

Finansowanie gospodarki w Polsce odbywa się poprzez sektor bankowy. Nie skorzystaliśmy z okazji, żeby długie inwestycje finansować długim pieniądzem. Finansowanie listem zastawnym kredytów hipotecznych uwolniłoby w bankach wiele kapitału na finansowanie. Ten obszar powinien się rozwijać

Cytat
KBKiI 2022, 
Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Zarządu, Grupa NDI

Biznes poważnie rozważa wejście na Ukrainę bo nie sposób przejść obojętnie wobec potencjału tego rynku. Najbardziej narzuca się jako pierwszy element sprzedaż usług i produktów. Zaangażowanie inwestycyjne będzie kolejnym krokiem.

Głównymi donorami finansującymi odbudowę są USA i Unia Europejska i to one będą tworzyć ramy. Pytanie jest takie, na ile będziemy wiedzieć, co będzie się tam działo i jakie kryteria muszą spełniać polskie firmy, żeby tam zaistnieć. Nie wiemy jeszcze, kto standardy będzie tam wprowadzał i nimi administrował. Nasza dyplomacja powinna nam pomóc w zrozumieniu tego.

Cytat
Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A., 
KBKiI 2022

Trzeba działać doraźnie, nasi klienci najlepiej wiedzą, co mają robić. Później Ukraina sama zdefiniuje jaka pomoc jej jest potrzbna. Firmy będą wiedziały, kiedy i jakie ryzyko należy podjąć. Dziś ludziom trzeba pomóc w podstawowych kwestiach

Cytat
Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, 
KBKiI 2022

Ukraina bardzo zmieniała się w ostatnich latach. Np. w usługach cyfrowych, które są bardziej zaawansowane niż u nas.

Nasi przedsiębiorcy są Ukrainą bardzo zainteresowani, ponad 1200 firm zgłosiło się do odbudowy Ukrainy, ponad 30 proc. to firmy budowlane, ale też są firmy z wielu innych branż. Dramatyczną przeszkoda jest polsko-ukraińska granica, gdzie stoi się godzinami

Nasz eksport do Ukrainy za siedem miesięcy tego roku wzrósł o 27 proc., bez pomocy humanitarnej, a import o 35 proc. To znaczy, że gospodarka Ukrainy mimo wojny nieustannie działa.

Cytat
Franciszek Hutten-Czapski, Managing Director & Senior Partner, Boston Consulting Group Poland, 
KBKiI 2022

Jest wiele estymacji potrzeb finansowych Ukrainy. Narodowy Program Odbudowy Ukrainy szacuje je na 300-750 mld euro, Bank Światowy na 105-350 mld euro. Pierwsza wartość to pomoc krytyczna, konieczna natychmiast. USA i UE zadeklarowały ok. 30-50 mld euro , już część została przekazana, międzynarodowe organizacje - 10-50 mld euro. Podaż wynosi obecnie między 50 a 120 mld euro, lecz popyt jest dużo większy. Lukę szacujemy teraz na 120 mld euro. Ta luka, jest to tez szansa dla banków i dla przedsiębiorstw

Cytat
Piotr Alicki, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., 
KBKiI 2022

Pomysł na sektorowy AML nie jest nowy, są natomiast przeszkody prawne. Tworzymy sektorowe centrum usług AML, prawie wszystki polskie banki deklarują przystąpienie do niego. Będziemy mogli ruszyć z pierwszymi usługami być może na początku przyszłego roku (…) Zasadnicza jest kwestia jakości tego typu oceny. Z perspektywy jednego banku nie ma wystarczającej wiedzy do pełnej oceny klienta.

Cytat
Marek Młyniec, Partner, Technology Consulting, PwC Polska, 
KBKiI 2022

Najnowsze badanie PwC ujawniły rosnący optymizm w bankowości korporacyjne i rosnące znaczenie technologii w tym segmencie

Według banku Pekao polskie firmy zarobiły w ciągu minionej półtora roku na czysto niemal tyle samo, co przez poprzednie trzy lata

Cytat
Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu, KDPW i KDPW_CCP, 
KBKiI 2022

Jeśli na rynku kapitałowym, na rynku długu i akcji nie ma długoterminowego inwestora, to mamy kasyno. Powinno się to wziąć pod uwagę przy rozwiązywaniu sprawy OFE

Cytat
Andrzej Kopyrski, Dyrektor Zarządzający Pionu Inwestycji, Polski Fundusz Rozwoju, 
KBKiI 2022

Rynek papierów dłużnych się załamał, załamał się popytowo, wycenowo, emisje obligacji nie są w stanie domknąć się rynkowo. PFR domyka te emisje, bo nie chcemy, żeby ten rynek się zraził

Cytat
Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich, 
KBKiI 2022

Nie wolno nam się przyzwyczaić do wysokiej inflacji. Na część tej inflacji mamy wpływ. Inflacja ma potwornie negatywny wpływ na wycenę aktywów, a w konsekwencji na inwestycje. W Turcji doszło do kompletnego dramatu, bo nastąpiła tam już dolaryzacja gospodarki. Blisko tego już są Węgry.

Cytat
Ewa Ogryczak, Wiceprezes, MCI Capital ASI S.A., 
KBKiI 2022

Dla podmiotów inwestycyjnych, które nie były nigdy w Polsce, ryzyko inwestycyjne Polski jest trudne do wyszacowania. Całkowicie rezygnują z inwestowania albo odwlekają decyzje na później. Te, które są w Polsce – dostają mniej kapitału. Takie, które są i dobrze ryzyko rozumieją obecnie jest okazja. Bo wyceny spadają, można kupować taniej.

Cytat
Marcin Eckert, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, PKO Bank Polski, 
KBKiI 2022

Wyższa inflacja powoduje, że klienci potrzebują więcej gotówki, stąd ich popyt na kredyty obrotowe (…) W przyszłości okazji inwestycyjnych w Polsce będzie więcej i banki będą w stanie dostarczać klientom kapitału

Cytat
Maurits Bruggink, Director Ridens Public Affairs, 
KBKiI 2022

Metale I minerały w prawie europejskim będą miały szczególną pozycję, ze względu na ich znaczenie dla gospodarki i wrażliwość związaną z koniecznością importu (…) Krytyczne są metale ziem rzadkich, niezbędne dla realizowania zielonej transformacji (…) Jednym z celów europejskiego prawa jest promowanie krajowej produkcji, a nie importu.

Cytat
Robert Ostrowski, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, Jastrzębska Spółka Węglowa, 
KBKiI 2022

Jeśli nie będziemy myśleć wszyscy o finansowaniu całego łańcucha wartości począwszy od surowców, transformacja energetyczna się nie powiedzie

75 proc. z 2 mld ton stali na świecie produkowane jest z udziałem węgla koksującego. Póki co nie ma możliwości zastąpić stali, a tym samym węgla koksującego. Na razie zielonej energii do produkcji stali jest za mało i byłaby ona za droga

Węgiel energetyczny i koksujący to nie są dwa te same zastępujące się surowce. Węgiel koksujący z nami pozostanie. Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza osiągnąć zeroemisyjność w 2050 roku

Cytat
Paweł Strączyński, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A., 
KBKiI 2022

W ESG powinniśmy wypracować standardy podobnie jak w rachunkowości i domagali się ujawniania faktów podobnie jak w sprawozdaniach finansowych, sprawdzanych przez niezależnych audytorów.

Gdybyśmy byli wszyscy z natury moralni, to nie kupowalibyśmy produktów od firm, które niszczą środowisko, zatrudniają dzieci (…) Produkty czy usługi związane z tego typu działalnością powinny być obłożone dodatkowym podatkiem

Naszym celem jako banku jest zaprzestanie finansowania firm, które nie wyszły z Rosji. W naszym banku nie chcemy mieć ani jednej złotówki, która jest splamiona krwią Ukraińca. To jest pewien proces, wyraźnie komunikujemy go naszym klientom (…) W taki sposób banki mogą wpływać na decyzje klientów (…) Podejście ESG można rozszerzać

Cytat
Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu, Grupa FAMUR, 
KBKiI 2022

Bardzo szybko podjęliśmy decyzje od wycofania się z rynku rosyjskiego, choć był on naszym dość istotnym rynkiem eksportowym (…) To duże wyzwanie dla nas

Wierzę w to, że jesteśmy w stanie transformację „zieloną” przejść, lecz w kraju jest dużo firm, które będą miały problem z wyborem ścieżki transformacyjnej. Konieczne jest, żeby wiedza o „zielonej” transformacji została do tych firm praktycznie przekazana

Cytat
Blaisiane Blanchard, Partner, Boston Consulting Group, 
KBKiI 2022

Transformacja w kierunku osiągania celów ESG dla banków oznacza transformacje całego modelu biznesowego, głęboką (…) Potrzbna jest np. ocena , które linie kredytowe i inwestycyjne są zgodne z zasadami ESG. Ocena tego jest kluczowo ważna, by w ogóle wystartować

Cytat
Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, 
KBKiI 2022

Banki powinny generować rentowność, która pokrywa koszt kapitału, czyli – załóżmy – 12 proc. (…) poza ryzykiem kredytów frankowych kolejne dwa lata powinny być dla banków lepsze

Cytat
Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu, PKO Bank Polski S.A., 
KBKiI 2022

Bankom, które mają portfele kredytów walutowych będzie trudniej przejść przez kumulację kryzysów, którą mamy obecnie. Ryzyka zaszyte przez wiele lat będą utrudniać odrywanie roli bufora łagodzącego sytuację

Cytat
Adam Pers, Wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, mBank S.A., 
KBKiI 2022

Widzimy ogromne zapotrzebowanie klientów na płynność. Jeśli ktoś chce utrzymać poziom działalności i kupował towar za 50 mln zł, dziś musi kupować za 60 mln zł. Banki mają ogromną rolę w dostarczaniu finansowania obrotowego

Cytat
Sławomir S. Sikora, przewodniczący Rady Nadzorczej, Bank Handlowy w Warszawie S.A., 
KBKiI 2022

Mamy odwrót od globalizacji (…) postępuje kurczenie się wolnego rynku i fragmentyzacja gospodarki światowej. W tej rzeczywistości rola banków w Polsce i na świecie będzie malała.

Cytat
Monika Gorgoń, Członek Zarządu, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 
KBKiI 2022

Dyskusje Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej będą się koncentrować na pomocy Ukrainie, digitalizacji, cyberbezpieczeństwie, funkcjonowaniu gospodarki w warunkach inflacji i wysokich stóp procentowych

Cytat
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Kongres Bankowowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej7 - 8 listopada 2023

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie