I Kredyty frankowe – co dalej.

Celem projektu obejmującego zagadnienia kredytów frankowych jest uświadomienie wpływu rozstrzygnięć prawnych na gospodarkę i społeczeństwo a w szczególności przedstawienie środowisku ekonomicznemu konsekwencji prawnych a środowisku prawniczemu konsekwencji ekonomicznych i społecznych, które wynikają z wyroków sądów dotyczących umów z kredytobiorcami zawierających klauzule abuzywne.

W trakcie trwania projektu powstały opracowania:

List otwarty (Amicus curiae) Ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Raport z Seminarium „Konsekwencje prawne, ekonomiczne i społeczne wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych” 
Raport z Webinarium „Konsekwencje prawne, ekonomiczne i społeczne wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych”– kontynuacja 
Opracowanie eksperckie „Założenia do rekomendacji dotyczącej ugód banków z kredytobiorcami walutowymi” 
Raport z debaty: ,,Problem kredytów frankowych a idea ESG”
Raport Klubu Odpowiedzialnych Finansów – “Kredytów walutowych portret własny” z dnia 14.10.2021

II Stopy procentowe jako parametr umów kredytowych i jako wyznacznik ceny pieniądza.

Tematyka stóp procentowych koncentrowała się na znaczeniu wskaźników oprocentowania na rentowność i płynność banku w obliczu zmieniającego się otoczenia i regulacji. Obecne środowisko niskich stóp procentowych w warunkach zwiększonej inflacji, może spowodować przemodelowanie rynku depozytowego wpływając na cały system finansowy i gospodarkę. System bankowy czeka także w końcu 2021 roku zmiana wskaźników stóp procentowych. Jest to trudny proces dla polskiego sektora bankowego, w którym 98% kredytów długoterminowych oparte jest o zmienną stopę procentową.

Publikacje obejmujące tą tematykę powstałe w ramach prowadzenia tego projektu:

Raport z Debaty „Ryzyko stopy procentowej w kredytach hipotecznych” 
Raport z Debaty „Zmiany na rynku depozytowym” 
Raport z Debaty „Jak zastąpić́ WIBOR, LIBOR i inne wskaźniki – konsekwencje dla konsumentów i rynku finansowego” 

III Zielone Finanse

W ramach problematyki Zielonych Finansów przedstawiamy opracowanie eksperckie na temat standardu Zielonych Obligacji

Raport z Debaty „Standard Zielonych Obligacji -co zmieniła przyjęta taksonomia” 
Raport z Debaty „Zielone finanse” – nowe spojrzenie na finansowanie.

IV Stabilność i wiarygodność finansów

Kryzys gospodarczy będący efektem pandemii COVID-19 stanowi wyzwanie dla systemu finansowego. W czasach kryzysu wyostrzają się wszystkie niepokojące zjawiska. W ramach tego projektu chcemy zwrócić uwagę na wartość jaką jest stabilność i bezpieczeństwo sektora i przypomnieć, że klienci banków to przede wszystkim deponenci powierzający bankom swoje pieniądze, które banki mogą zaangażować w udzielanie kredytów

Raport z Debaty „Czy grozi nam rozwój piramid finansowych?” 
Raport z Debaty „Relacje instytucji finansowych z właścicielem, rynkiem, społeczeństwem i państwem w dobie kryzysu.” 
Raport z Debaty “Co szykuje nam kryzysowa rzeczywistość?
Raport z Debaty “Banki między bankiem a hejtem?”
Raport z Debaty “Jak zapobiec stratom i utrzymać reputację, gdy tak dużo się zmienia w otoczeniu społeczno-gospodarczym? Co mogą zyskać instytucje finansowe na wdrożeniu ESG?”
Raport z Debaty ”Waga czynników ESG w budowie modelu działania funduszy inwestycyjnych w nieruchomości na wynajem (REIT) w Polsce” 
Raport z Debaty „MREL (minimum requirement for own funds and eligible liabilities) – pytania i obawy.” 

 

Sprawozdanie Klubu Odpowiedzialnych Finansów za rok 2020 

Sprawozdanie Klubu Odpowiedzialnych Finansów za rok 2021

Sprawozdanie Klubu Odpowiedzialnych Finansów za rok 2022

 

 

Wybierz wydarzenie

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie