Na IX Europejski Kongres Finansowy zapraszamy 3-5 czerwca 2019
VIII Europejski Kongres Finansowy odbył się 18-20 czerwca 2018
Patronat honorowy
Komitet honorowy
Lech Wałęsa Prezydent RP w latach 1990 - 1995
Jan Szomburg Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Janusz Lewandowski Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i planowania finansowego w latach 2010 - 2014
Członkiem Komitetu Honorowego w latach 2011-2016 był ś.p. ks. abp Tadeusz Gocłowski
Jan Krzysztof Bielecki Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego