IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Współorganizatorzy

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową jest pozarządową, niezależną instytucją naukowo-badawczą zajmującą się gospodarką i polityką państwa. Instytut powstał w 1989 roku jako fundacja działająca na zasadach non-profit. Jego

założycielami - fundatorami - była grupa osób aktywnie działających w latach osiemdziesiątych na rzecz zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce.Prowadząc badania, IBnGR formułuje rekomendacje użyteczne dla polityki państwa oraz dostarcza sferom biznesu i szerokiej opinii publicznej niezależnych ocen gospodarki.

NDI S.A.

NDI S.A. to prywatna sopocka spółka z branży dewelopersko-inwestycyjnej, dwukrotny laureat Diamentów Forbesa. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i realizacji inwestycji na rynku nieruchomości i rozwoju

infrastruktury. Oferuje szeroki zakres usług obejmujących wszystkie fazy rozwoju projektu. Od czasu założenia w 1991 roku firma zrealizowała szereg inwestycji m.in. biurowych, hotelowych, bankowych, usługowych i infrastrukturalnych o łącznej wartości przekraczającej 2,5 mld Euro.NDI ma w dorobku uczestnictwo w szeregu znaczących inwestycji w Polsce, w tym m.in.: budowa północnego odcinka Autostrady A1 z Gdańska do Torunia, rewitalizacja Centrum Sopotu, Hotele Sheraton (Warszawa, Kraków, Poznań, Sopot), kompleksy biurowo-usługowe, m.in.: Centrum ING Banku Śląskiego (Katowice), Centrum Finansowe Puławska (Warszawa), czy projekty mieszkaniowe. W zakresie projektów infrastrukturalnych NDI realizuje również inwestycje drogowe, kolejowe i tramwajowe w Katowicach, na Mazowszu oraz w województwie kujawsko-pomorskim.

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 190 mld zł aktywów i kapitalizacją

rynkową ok. 30 mld zł.Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się również na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej.Uniwersalny profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez silną pozycję bilansową i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, wysokich buforach kapitałowych i zdolności do wypłaty wysokich dywidend.Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i  wchodzi w skład szeregu prestiżowych lokalnych (w tym WIG 20 i WIG Respect) oraz międzynarodowych (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed) indeksów.Od 2017 r. Bank Pekao jest częścią Grupy PZU, największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej, obejmującej zarówno działalność bankową, jak i ubezpieczeniową.

Centrum Myśli Strategicznych