• STUDIO LIVE

    Panele z udziałem naszych Gości prosto ze Studia Live Spikerzy EKF online to menedżerowie najwyższych szczebli, decydenci kształtujący politykę gospodarczą i przedstawiciele nauki. To nie tylko prezesi wiodących polskich instytucji finansowych, lecz także przedstawiciele rządowych i finansowych instytucji europejskich, eksperci ds. polityki gospodarczej czy też uznani makroekonomiści rekomendujący działania w polityce gospodarczej oraz doświadczeni menedżerowie sektora IT w bankowości.
  • Debaty online oraz możliwość zadawania pytań spikerom w czasie rzeczywistym

    W trakcie EKF online poruszone zostaną kwestie skupiające się na: - kluczowych zagadnieniach dotyczących roli instytucji finansowych, nowych technologii i innowacji w procesie odbudowy gospodarki - odpowiedzialności finansowej w procesie wychodzenia z kryzysu - restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
  • Webinaria zorganizowane przy współpracy z Partnerami EKF online

  • Ekspertyzy grupowe

    W ostatnich latach ponad pięciuset wybitnych ekspertów z instytucji finansowych działających na polskim rynku (banków, firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, infrastruktury rynku finansowego), firm z sektorów IT, Fintech i e-commerce, kancelarii prawnych, firm konsultingowych, instytucji regulacyjnych oraz środowiska naukowego uczestniczyło w ponad pięćdziesięciu ekspertyzach grupowych prowadzonych przez Europejski Kongres Finansowy (https://www.efcongress.com/prognozystanowiska/). Potencjał ekspercki EKF będziemy wykorzystywali do niezależnego i konstruktywnego komentowania polityki gospodarczej rządu, decyzji NBP, KNF i BFG. Będzie to dotyczyło głównie proponowanych metod i środków ograniczania rozmiarów kryzysu gospodarczego, a następnie sposobów restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz ożywiania koniunktury gospodarczej.
Program EKF w PDF!
Pobierz plikPrzejdź dalej

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie