Aleksandra Widziewicz

Of counsel w praktyce finansowań i regulacji finansowych kancelarii Bird & Bird
Aleksandra Widziewicz
Bird & Bird

bio

Jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem oraz szeroką praktyką w zarządzeniu projektami na rynkach finansowych. Od 1992 roku doradza firmom z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, w tym w zakresie compliance, ładu korporacyjnego i w restrukturyzacji. Świadczy pomoc prawną w odniesieniu do bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Przez wiele lat pracowała na rzecz instytucji finansowych (m.in. w Banku Handlowym w Warszawie SA, Grupie Deutsche Bank, BRE Banku SA, mBanku oraz w firmach ubezpieczeniowych), jak i dla międzynarodowych firm doradczych. W latach 2016-połowa 2018 pracowała na rzecz innowacyjnego projektu bankowego i wealth management (FinTech), gdzie pełniła funkcję dyrektora ds. prawnych i compliance. W zakresie swoich obowiązków była włączona w przygotowanie biznesplanu oraz głównych procesów i procedur, negocjacje kluczowych umów outsourcingowych (w tym IT), a także uzyskanie licencji dla banku. Nadzorowała obszar prawny, w tym ład korporacyjny, a także obszar compliance, w tym MiFID, FATCA/ CRS oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy. W latach 2012-2o15 pracowała dla Grupy Poczty Polskiej, gdzie pełniła funkcję Prezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Wiceprezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA oraz Członka Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA. W ramach pełnionych funkcji przeprowadziła restrukturyzację umożliwiającą realizację celów strategicznych Grupy Poczty Polskiej w zakresie rozwoju ubezpieczeń pocztowych. Była także włączona w proces uzyskania licencji Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Nadzorowała między innymi obszary strategii i projektów strategicznych, kontrolingu biznesowego, tworzenia produktów ubezpieczeniowych, likwidacji szkód, audytu wewnętrznego, compliance, ładu korporacyjnego, prawny oraz HR. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Europejskiego Prawa Materialnego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Orzekała w ramach Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izby Gospodarczej. Została wyróżniona Odznaką Honorową Związku Banków Polskich za wkład w rozwój praktyki bankowej w Polsce. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji ds. Compliance działającej w ramach Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Poland).

Aleksandra Widziewicz
Bird & Bird
Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie