Andrzej Gałkowski

Partner, Lider doradztwa dla sektora bankowego, Head of AI, KPMG w Polsce
Andrzej Gałkowski
KPMG w Polsce

bio

Dołączył do KPMG w 1999 roku. Kieruje Zespołem Zarządzania Ryzykiem Finansowym (FRM) obejmującego zarządzanie ryzykiem rynkowym, kredytowym, regulacyjnym oraz modele biznesowe dla sektora finansowego w KPMG w Polsce. Odpowiada za realizację projektów w zakresie MSSF 9, Basel III / CRR / CRD IV, modeli biznesowych (dynamic pricing, antychurn), MiFID II / MiFIR, BRRD, Solvency II, MSR 39, MSR 32, MSSF 2, MSSF 13, MSSF 7, rachunkowości zabezpieczeń, Rekomendacji P, Rekomendacji W, zmiennych składników wynagrodzeń, EMIR, AIFMD, UCITS IV, a także otwierania oddziałów banków zgodnie z EU paszportem i wsparcia w przygotowaniu do inspekcji KNF. Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie projektów dot. ryzyka walutowego (FX), ryzyka stopy procentowej (IR), ryzyka towarowego (CERM), ryzyka płynności (liquidity) oraz ryzyka kredytowego. Ponadto odpowiedzialny jest za nadzór nad audytami obszarów treasury oraz departamentów ryzyka rynkowego w największych polskich bankach i spółkach giełdowych. Prowadzi także liczne szkolenia z zakresu: zarządzania ryzykiem finansowym oraz regulacyjnym, rachunkowości instrumentów finansowych (MSR 39 / IFRS 9) oraz wyceny instrumentów finansowych. Do jego klientów zaliczają się głównie duże i średnie banki oraz inne instytucje finansowe, w tym towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe i faktoringowe, instytucje zarządzające aktywami, a także podmioty z branży energetycznej. Prowadzi również liczne projekty w ramach FRM CEE.

Andrzej Gałkowski
KPMG w Polsce

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie