Bogusław Liberadzki

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Bogusław Liberadzki
Poseł do Parlamentu Europejskiego

bio

-Po ukończeniu LO im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie w 1966 roku, podjął studia w Szkole Głównej Handlowej na Wydziale Handlu.
-W 1969 roku z programem AIESEC wyjechał do Jugosławii.
-W 1970 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie uzyskując tytuł magistra ekonomii.
-W 1973 roku odbył trzymiesięczny staż w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bratysławie.
-W 1975 roku obronił pracę doktorską, w 1981 pracę habilitacyjną.
– W latach 1986-1987 był stypendystą Uniwersytetu Illinois.
-Od 1998 roku jest profesorem na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.
-W 1999 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych, a od 2006 roku jest profesorem zwyczajnym.
-W latach 1986-89 pełnił funkcję Dyrektora Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu.
-Między 1988 a 89 przewodniczył grupie „Ekonomiki i trendów rozwoju transportu” w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie.
-Od 1989 do 1993 roku był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej odpowiedzialnym za budżet, finanse, współpracę międzynarodową i lotnictwo cywilne.
-Od 1994 roku jest członkiem Komitetu Transportu PAN oraz zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
-W latach 1993-97 pełnił funkcję Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
-Od 2001 r. jest Kierownikiem Katedry Transportu SGH.
-W latach 1997-2004 był posłem na Sejm RP. Wiceprzewodniczył Komisji Infrastruktury oraz zasiadał w sejmowej Komisji Europejskiej.
-Od 1 maja 2004 roku jest posłem w Parlamencie Europejskim. Zasiada w Komisji Transportu i Turystyki oraz jest wiceprzewodniczącym Komisji Kontroli Budżetowej.
Od stycznia 2012 jest członkiem Prezydium PE oraz członkiem Kolegium Kwestorów PE. Ponadto jest członkiem Delegacji UE – Japonia oraz członkiem zastępcą w delegacji ds. stosunków z krajami Półwyspu Arabskiego.
-W 2008 r. wybrany w Parlamencie Europejskim Posłem Roku za aktywność i skuteczność w dziedzinie Transport.
– W 2012 roku został ponownie wybrany członkiem Prezydencji Partii Europejskich Socjalistów. W tym samy roku wybrany również na Wiceprzewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
– W dniu 18 stycznia 2017 w czasie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu został wybrany Wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego uzyskując poparcie 378 posłów, drugi wynik spośród wszystkich kandydatów.
– W kadencji 2019 – 2024 – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Odznaczony medalem im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Specjalizuje się w dziedzinie ekonomiki transportu, polityki transportowej i europejskich systemów transportowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych, prac badawczych oraz książek, w tym takich pozycji jak „Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski”, „Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej”, „Transport- popyt, podaż, równowaga”, czy „Ekonomiczne problemy funkcjonowania transportu w USA i wnioski dla systemu transportowego Polski”.

Zobacz debaty:

Bogusław Liberadzki
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie