Elżbieta Czetwertyńska

Prezes Zarządu, Citi Handlowy
Elżbieta Czetwertyńska
Citi Handlowy

bio

Elżbieta Czetwertyńska objęła funkcję Citi Country Officer w Polsce oraz stanowisko Prezesa Zarządu Citi Handlowy w czerwcu 2021 roku, a rok później, w ramach dodatkowych obowiązków, objęła nadzór nad działalnością Citi w Ukrainie.

Przed objęciem obecnej roli Elżbieta była Szefem Citi na Szwajcarię, Monako i Liechtenstein, z siedzibą w Zurychu. Pełniła tę funkcję od marca 2019 r., po pięcioletnim pobycie w Ameryce Łacińskiej. W latach 2014-2019 sprawowała funkcję Citi Country Officer oraz Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Ekwadorze.

Elżbieta jest związana z Citi od 30 lat, pracując w różnych krajach Europy i Ameryki Łacińskiej. W 1994 r. dołączyła do Citi Ekwador jako opiekun klienta w segmencie Bankowości Korporacyjnej. W latach 1999-2003 była Szefem Bankowości Transakcyjnej, Finansowania Zabezpieczonego Aktywami i MŚP w Dominikanie, a następnie przez rok pracowała w USA, gdzie jako audytor wewnętrzny zajmowała się kredytami korporacyjnymi w Ameryce Łacińskiej.

W 2004 r. przeniosła się do Europy, dołączając do zespołu zarządzania ryzykiem Citi Handlowy w Polsce, gdzie po roku została mianowana Starszym Decydentem Kredytowym. Przez ostatnie cztery lata w Polsce kierowała segmentem Bankowości Przedsiębiorstw.

W 2013 r. Elżbieta wróciła do Ameryki Łacińskiej jako Szef Bankowości Transakcyjnej w Citi Kolumbia, gdzie z powodzeniem opracowała i zrealizowała strategię dynamicznego wzrostu.

Elżbieta ukończyła studia z dziedziny Nauk o Żywności, Ekonomii i Marketingu na Uniwersytecie Reading w Anglii. Jest certyfikowanym coachem w dziedzinie przywództwa
i sprzedaży oraz prowadziła różne szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem.

Była Prezesem Rady Dyrektorów Ekwadorsko-Amerykańskiej Izby Handlowej, członkiem Rady Ekwadorskiego Związku Banków oraz Fundacji Junior Achievement Ekwador.
W Szwajcarii zasiadała w radzie Stowarzyszenia Banków Zagranicznych. Obecnie jest członkiem Rady Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce oraz Związku Banków Polskich,
a także Przewodniczącą Rady Nadzorczej Citi w Ukrainie.

Elżbieta Czetwertyńska
Citi Handlowy

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie