Erik Berglof

Chief Economist, Asian Infrastructure Investment Bank, Director, Institute of Global Affairs, London School of Economics amd Political Science
Erik Berglof
Asian Infrastructure Investment Bank

bio

Profesor Erik Berglof jest obecnie głównym ekonomistą Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB). W 2015 r. dołączył do LSE jako profesor na Wydziale Ekonomii . W latach 2015-2020 profesor Erik Berglof był dyrektorem Instytutu Spraw Globalnych (IGA) w London School of Economics. Założył Laboratorium Polityki Globalnej LSE (LSE Global Policy Lab).
W latach 2006-2015 Erik Berglöf był głównym ekonomistą i specjalnym doradcą Prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Stworzył wówczas “Inicjatywę Wiedeńską” koordynującą działania antykryzysowe z udziałem banków prywatnych, MFW, Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej. W ramach Inicjatywy Wiedeńskiej Berglöf przewodniczył grupie roboczej ds. unii bankowej.

Był wykładowcą Massachusetts Institute of Technology, Harvard Law School i Uniwersytetu Stanforda. Na Université Libre de Bruxelles był zaangażowany w tworzenie European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (Ecares), europejskiego think tanku ekonomicznego opartego na badaniach naukowych. W latach 1996-2006 był profesorem w Stockholm School of Economics.

W 2005 roku Berglöf założył wraz z Brookings Institution, The Global Institute, sojusz ośrodków analitycznych na rynkach wschodzących, którego celem jest wzmocnienie kształtowania polityki opartej na dowodach naukowych na rynkach wschodzących. W 2000 r. Berglöf założył Centrum Badań Ekonomicznych i Finansowych (CEFIR) w Moskwie, a także pomógł założyć kilka innych ośrodków analitycznych w krajach wschodzących: Baltic International Centre for Economic Policy Studies, Kiev Economics Institute, WISER (obecnie CenEA) oraz Center for China in the World Economy (CCWE) – ośrodki badawcze w Rydze, Kijowie i Pekinie.
Erik Berglöf był również zaangażowany w kształtowanie polityki i szersze działania reformatorskie związane z kryzysem euro jako członek Rady INET ds. kryzysu strefy euro. Ponadto jest zaangażowany w globalne wysiłki na rzecz reform finansowych jako członek Global Agenda Council on Systemic Financial Risk oraz grupy sterującej projektu The Role of Financial Services in Society (współautor “Built to last: A Political Architecture for Europe”).

W marcu 2019 roku Erik Berglöf został powołany do Grupy Mędrców Wysokiego Szczebla Rady Europejskiej ds. europejskiej architektury finansowej na rzecz rozwoju, w ramach której Berglöf wraz z ośmioma innymi ekonomistami opracowuje zmiany w strukturze finansowania rozwoju w UE. W latach 2017-2018 Erik Berglöf pracował w sekretariacie Grupy Wybitnych Ekspertów G20 ds. globalnego zarządzania finansami oraz w Radzie Zarządzającej Institute for New Economic Thinking w Nowym Jorku.

Obecnie Erik Berglöf jest również Senior Fellow w Brookings Institution w Waszyngtonie, członkiem zarządu i pracownikiem naukowym European Corporate Governance Institute w Brukseli, pracownikiem naukowym i byłym dyrektorem programowym w Centre for Economic Policy Research w Londynie, skarbnikiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego, powiernikiem Fundacji Praw Człowieka Bianki Jagger oraz Women for Women International. Jest też członkiem Rady Głównych Ekonomistów międzynarodowych instytucji finansowych. Ponadto jest Fellow Royal Society of the Arts, Fellow European Council for Foreign Relations, Research Fellow Centre for Economic Policy Research (CEPR) oraz Research Fellow, European Corporate Governance Institute (ECGI).

Specjalizuje się w transformacji strukturalnej; ładzie korporacyjnym; reformie UE oraz ładzie globalnym.

Zobacz debaty:

Erik Berglof
Asian Infrastructure Investment Bank
Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główny Partner Medialny
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie