Iwona Waksmundzka-Olejniczak

p.o. Prezesa Zarządu Energi SA, Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych Energa S.A.
Iwona Waksmundzka-Olejniczak
Energa S.A.

bio

Od 16 lipca 2021 roku pełni obowiązki Prezesa Zarządu ENERGA S.A.

Od maja 2020 roku sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych ENERGA S.A., gdzie nadzoruje opracowanie i realizację strategii Grupy ENERGA, zarzadzanie jej majątkiem strategicznym, działania z zakresu fuzji i przejęć; odpowiada także za nadzór korporacyjny i właścicielski w Grupie oraz zarządzanie ładem korporacyjnym. Koordynuje proces integracji Grupy ENERGA z Grupą ORLEN, w tym wdrożenie nowego modelu Grupy ENERGA, w ramach realizacji największej transakcji połączenia spółek na polskim rynku paliwowo-energetycznym.

Z PKN ORLEN S.A. związana od lutego 2018 roku, gdzie najpierw jako dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako dyrektor wykonawczy ds. strategii i relacji inwestorskich odpowiedzialna m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN ORLEN oraz nadzór nad realizacją projektów strategicznych, przygotowanie i realizację inwestycji oraz dezinwestycji kapitałowych, a także kształtowanie i prowadzenie polityki informacyjnej oraz kontaktów z uczestnikami rynku kapitałowego. Od października 2020 roku na stanowisku dyrektora wykonawczego ds. strategii i innowacji oraz relacji inwestorskich nadzoruje w PKN ORLEN S.A. przygotowanie i realizację strategii dla Grupy Kapitałowej ORLEN oraz jej kluczowych projektów, a także działania z zakresu badań, rozwoju i innowacji, oraz relacji Spółki z rynkiem kapitałowym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze oil&gas oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek.

W latach 2016-2017 na stanowiskach dyrektora poszczególnych departamentów w Banku Ochrony Środowiska S.A. nadzorowała obszar bankowości prywatnej, a następnie bankowości korporacyjnej. W latach 2013-2016 jako kierownik marki w Plus Banku S.A. odpowiadała za budowę, kształtowanie i realizację strategii marketingowej oraz polityki komunikacji zewnętrznej. W latach 2002-2012 w Invest Banku S.A. zarządzała siecią sprzedaży, odpowiadała za kształtowanie oferty produktowej, budowę i realizację strategii banku, nadzorowała realizację polityki komunikacji zewnętrznej, zarządzała relacjami z kluczowymi klientami banku, kolejno na stanowiskach kierownika ds. bankowości detalicznej, kierownika ds. marketingu i analiz, a następnie kierownika marki. W latach 2001-2002 była kierownikiem ds. kluczowych klientów w ComputerLand. W latach 1998-2001 pracowała w Banku Współpracy Europejskiej odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami Banku.

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Marketing) oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (Finanse i Bankowość). Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe “Project Management” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą Finansowym European Financial Planning Association. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz umiejętności menedżerskich.

Zasiada w radach nadzorczych UNIPETROL, a.s., ORLEN Upstream Sp. z o.o. i jest Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Baltic Power sp. z o.o. Była również członkiem rady nadzorczej ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

Iwona Waksmundzka-Olejniczak
Energa S.A.
Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie