Jan Szambelańczyk

Profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet WSB Merito Poznań
Jan Szambelańczyk
Uniwersytet WSB Merito Poznań

bio

Od 1975 roku związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, obecnie na stanowisku profesora. Zainteresowania naukowe i kompetencje dotyczą stabilności systemu bankowego, banków spółdzielczych, zarządzania zasobami ludzkimi i funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Wypromował 12 doktorów nauk ekonomicznych, z których 9 pracuje w uczelniach w Polsce, a jeden w uczelni zagranicznej oraz ponad 200 magistrów i licencjatów. W okresie zatrudnienia w Uczelni był m.in. członkiem Senatu, przewodniczącym Senackiej Komisji Kształcenia, członkiem senackich komisji Budżetu i Finansów a także Statutowo Regulaminowej, Wiceprezesem Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu a następnie członka Rady tej Fundacji. Od 1 marca 2019 jest członkiem pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a od 1 października objął funkcję nowoutworzonego Instytutu Ekonomiczno-Społecznego. Wielokrotnie był organizatorem i kierownikiem studiów podyplomowych (m.in. z zakresu zarządzania pracą i zasobami ludzkimi, doradztwa bankowego oraz zarządzania ryzykiem w bankach spółdzielczych). Jest autorem prawie 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Był wielokrotnie autorem ekspertyz specjalistycznych lub członkiem zespołów problemowych (m.in. dla Sejmu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Wojewody Poznańskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).
W latach 1975-1994 odbył staże naukowe lub pracował zagranicą. M.in. w Naarden International N.V. (Holandia), l’Institut de Recherche sur l’Education, Université de Bourgogne (Francja); Erasmus Universiteit Rotterdam (Holandia), Max Planck-Institut für Bildungsforschung (Berlin Zachodni); London School of Economics – Industrial Relations Department (Wielka Brytania); Hoger-Handel & Telent Institut – Mechelen (Belgia); Nottingham Trend University (Wielka Brytania); Aalborg University (Dania). Reprezentował Konfederacje Pracodawców Polskich w Zespole Ekspertów Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Od 1991 roku był związany z polskim sektorem bankowym, w tym jako uczestnik Misji Banku Światowego ds Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych w Polsce, doradca prezesa a później I wiceprezes Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A., przedstawiciel Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w European Association of Cooperative Banks w Brukseli, przewodniczący Kapituły Tytułu Menedżera i Eksperta Związku Banków Polskich, Prezes Fundacji Edukacji i Badań Bankowych. W latach 1995-2016 reprezentował środowisko bankowe w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie. Dwukrotnie reprezentował Polskę na światowych Kongresach Gwarantów Depozytów w Atlancie i Waszyngtonie.
W latach 1998 -2014 kierował Katedrą Bankowości i Rynku Kapitałowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu..
Od 2007 jest członkiem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.
Od 2009 jest wybierany na reprezentanta uczelni ekonomicznych w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Od 2010 roku jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Bezpieczny Bank.

Jan Szambelańczyk
Uniwersytet WSB Merito Poznań

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny
Partner honorowy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Akademiccy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Strategiczny Akademii EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Patronat Honorowy Akademii EKF
Partnerzy Akademii EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Strategiczni I Forum Akademii EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy instytucjonalni Akademii EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner medialny Akademii EKF
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni partnerzy medialni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy5 - 7 czerwca 2023

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie