Jan Szambelańczyk

Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej
Jan Szambelańczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

bio

Od 1975 roku związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, obecnie na stanowisku profesora. Zainteresowania naukowe i kompetencje dotyczą stabilności systemu bankowego, banków spółdzielczych, zarządzania zasobami ludzkimi i funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Wypromował 12 doktorów nauk ekonomicznych, z których 9 pracuje w uczelniach w Polsce, a jeden w uczelni zagranicznej oraz ponad 200 magistrów i licencjatów. W okresie zatrudnienia w Uczelni był m.in. członkiem Senatu, przewodniczącym Senackiej Komisji Kształcenia, członkiem senackich komisji Budżetu i Finansów a także Statutowo Regulaminowej, Wiceprezesem Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu a następnie członka Rady tej Fundacji. Od 1 marca 2019 jest członkiem pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a od 1 października objął funkcję nowoutworzonego Instytutu Ekonomiczno-Społecznego. Wielokrotnie był organizatorem i kierownikiem studiów podyplomowych (m.in. z zakresu zarządzania pracą i zasobami ludzkimi, doradztwa bankowego oraz zarządzania ryzykiem w bankach spółdzielczych). Jest autorem prawie 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Był wielokrotnie autorem ekspertyz specjalistycznych lub członkiem zespołów problemowych (m.in. dla Sejmu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Wojewody Poznańskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).
W latach 1975-1994 odbył staże naukowe lub pracował zagranicą. M.in. w Naarden International N.V. (Holandia), l’Institut de Recherche sur l’Education, Université de Bourgogne (Francja); Erasmus Universiteit Rotterdam (Holandia), Max Planck-Institut für Bildungsforschung (Berlin Zachodni); London School of Economics – Industrial Relations Department (Wielka Brytania); Hoger-Handel & Telent Institut – Mechelen (Belgia); Nottingham Trend University (Wielka Brytania); Aalborg University (Dania). Reprezentował Konfederacje Pracodawców Polskich w Zespole Ekspertów Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Od 1991 roku był związany z polskim sektorem bankowym, w tym jako uczestnik Misji Banku Światowego ds Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych w Polsce, doradca prezesa a później I wiceprezes Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A., przedstawiciel Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w European Association of Cooperative Banks w Brukseli, przewodniczący Kapituły Tytułu Menedżera i Eksperta Związku Banków Polskich, Prezes Fundacji Edukacji i Badań Bankowych. W latach 1995-2016 reprezentował środowisko bankowe w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie. Dwukrotnie reprezentował Polskę na światowych Kongresach Gwarantów Depozytów w Atlancie i Waszyngtonie.
W latach 1998 -2014 kierował Katedrą Bankowości i Rynku Kapitałowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu..
Od 2007 jest członkiem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.
Od 2009 jest wybierany na reprezentanta uczelni ekonomicznych w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Od 2010 roku jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Bezpieczny Bank.

Jan Szambelańczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zobacz również

Współorganizatorzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny
Partnerzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Patronat honorowy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy instytucjonalni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni partnerzy medialni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie