Jerzy Hausner

Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Jerzy Hausner
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

bio

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej UEK), społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 2010-2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Nagroda Kisiela.

Jerzy Hausner
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie