Jurand Drop

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jurand Drop
Ministerstwo Finansów

bio

Jurand Drop jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Nadzoruje departamenty Polityki Makroekonomicznej, Długu Publicznego, Rozwoju Rynków Finansowych oraz Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości. Jest członkiem Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, reprezentuje Ministra Finansów w Stałym Komitecie Rady Ministrów. Pełni również funkcję Głównego Rzecznika Dyscypliny Wydatków Publicznych.

Jurand Drop jest ekonomistą, urzędnikiem publicznym i wykładowcą akademickim. Ukończył Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, ze specjalizacją Studia Europejskie. W trakcie studiów odbył staż w Narodowym Banku Polskim. Obronił pracę magisterską nt. teorii optymalnego obszaru walutowego w perspektywie Europejskiej Unii Walutowej.

W latach 1999-2005 pracował jako asystent w Katedrze Makroekonomii AE, gdzie wykładał makroekonomię, ekonomię matematyczną i europejską unię walutową. Wykładał także na kilku prywatnych uczelniach ekonomicznych.

W 2003 zdał egzamin na urzędnika europejskiego. Od 2005 r. do 2008 r. pracował jako ekonomista w Komisji Europejskiej w Brukseli, gdzie zajmował się programem rozwoju cyfryzacji i2010, programem reform gospodarczych Strategia Lizbońska, oraz analizami ekonomicznymi w Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów. Uczestniczył w negocjacjach między Komisją Europejską i państwami członkowskimi UE w zakresie reform gospodarczych oraz tworzenia programów w polityce spójności, w tym polskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Po powrocie do Polski, w latach 2009-2011 był zatrudniony w MSWiA w Warszawie, gdzie pełnił funkcję naczelnika Wydziału ds. Strategii i Koordynacji Programów Krajowych w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego. Głównym zadaniem, które realizował, było przełożenie reform zawartych w programie i2010 do praktyki polskiej administracji. Współpracował z ministerstwami, administracją samorządową, a także z interesariuszami z sektorów telekomunikacji i IT.

W 2011 r. objął stanowisko radcy ds. analiz ekonomicznych w Zespole Ambasadora w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej (SPRP) w Brukseli, gdzie reprezentował Polskę m.in. w Grupie Zadaniowej ds. Grecji, zajmującej się rozwiązywaniem kryzysu fiskalnego w tym kraju. Następnie w latach 2012-2015 pełnił funkcje radcy ds. społeczeństwa informacyjnego, pracując jako przedstawiciel Polski w grupach roboczych Rady wypracowujących akty prawne z zakresu cyfryzacji, telekomunikacji, usług pocztowych, a także cyberbezpieczeństwa, a okresowo także ochrony danych osobowych oraz sprzętu radiowego i telekomunikacyjnego.

Po zakończeniu pracy w SPRP w 2015 r. został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialnym za politykę cyfryzacji, telekomunikację, cyberbezpieczeństwo i administrację elektroniczną. Reprezentował Ministra Cyfryzacji i Administracji w Komitecie RM ds. Cyfryzacji oraz w Komitecie ds. Europejskich.

W latach 2020-2023 r. pełnił funkcje koordynatora krajowego ds. Finlandii, Litwy i Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Telekomunikacyjnych, Treści i Technologii w Komisji Europejskiej w Brukseli. Odpowiadał m.in. za wspieranie tych trzech krajów w polityce telekomunikacji, cyberbezpieczeństwa, zielonych technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wdrażanie w przedsiębiorstwach. Uczestniczył w procesie tworzenia reform ekonomicznych, w tym w negocjacjach dot. Krajowych Programów Odbudowy oraz przewidzianych przez nie implementacji celów i kamieni milowych, a także w procedurze Semestru Europejskiego.

W 2023 został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów.

Jurand Drop
Ministerstwo Finansów

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie