Krzysztof Dresler

Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości oraz Obszar Administracji, PKO Bank Polski
Krzysztof Dresler
PKO Bank Polski

bio

Pracując zawodowo dzieli się z przedsiębiorstwami w różnych stadiach rozwoju swoim ponad 25-letnim doświadczeniem, zdobytym w bankowości i instytucjach rynku finansowego, Green Energy oraz Real Estate, m. in. na stanowisku wiceprezesa zarządu nadzorującego ryzyko w PKO Banku Polskim S.A.
Przewodniczy pracom Komitetu ds. Technologii Wodorowych i Magazynowania Energii Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.
Odbył staż m. in. w Depository Trust Company w 1998 r. (Nowy Jork), ukończył kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz Chartered Financial Analyst (CFA). W 2023 roku zdał egzamin na certyfikat EFPA ESG Advisor.
W 2012 roku został odznaczony odznaką honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.
Jest założycielem butiku doradztwa finansowego – BAAK Structured Finance, w którym połączył inżynierię finansową z inżynierią technologiczną, by harmonijnie rozwijać nowe technologie energetyczne w sposób zapewniający bankowalność zgodną z wymogami ESG i Sustainability.
Ukończył finanse i bankowość w SGH oraz podyplomowe studia filozoficzne w Collegium Civitas, a także:
• Erasmus University Rotterdam – Principles of Sustainable Finance
• University of Pennsylvania. ESG Risks and Opportunities
• Wharton School. Global Trends for Business and Society
• studia podyplomowe: „Studium dla Dyrektorów Finansowych”.
Jest mężem Łucji i ojcem Niny i Gai. Czynnie uprawia triathlon i wspiera rozwój tej dyscypliny sportowej jako członek zarządu Stowarzyszenia TRICLUB (funkcja społeczna). Jest także zaangażowany w rozwój edukacji jako członek zarządu 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego (funkcja społeczna) oraz członek Rady Fundacji EFPA (funkcja społeczna), w którym propaguje wysokie standardy etyczno-zawodowe w segmencie doradztwa finansowego.

Krzysztof Dresler
PKO Bank Polski

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie