Łukasz Porzuczek

Prezes Zarządu, Grupa GeoFusion
Łukasz Porzuczek
Grupa GeoFusion

bio

Grupa GeoFusion jest kontynuacją jednoosobowej działalności gospodarczej PROTON-ARCHEO Łukasz Porzuczek powstała ona  z pierwotnym zamiarem prowadzenia badań archeologicznych. Obecnie dużo większe znaczenie dla jej działalności jest związane z działaniem na rzecz klimatu i bezpieczeństwa ludzi przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Z czasem aktywność spółki została przeorientowana na oznaczanie, wydobywanie i utylizację materiałów niebezpiecznych z dna morskiego i terenów leśnych. Ponadto spółka świadczy usługi pomiarowe w zakresie badań geofizycznych i ferromagnetycznych na lądzie i morzu.

Grupa GeoFusion prowadzi również zaawansowane prace rozwojowe związane z oczyszczaniem obszarów wodnych na bazie autorskiego systemu namierzania, podejmowania i utylizacji bojowych środków trujących, rozwiązujących problem broni chemicznej w Bałtyku i Morzu Północnym.

W ostatnim okresie pojawiło się zwiększone zapotrzebowanie na usługi spółki związane z budową farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, które jest akwenem mocno zanieczyszczonym pozostałościami militarnymi (zrzuty broni chemicznej, broni konwencjonalnej oraz pozostałości popoligonowe) oraz marynistycznymi (wraki statków). Grupa Geofusion świadczy ww. usługi w pełnym zakresie.

Odbiorcami usług spółki jest rynek klientów komercyjnych, w tym: inwestorzy farm wiatrowych na akwenach morskich, inwestorzy obiektów infrastrukturalnych na morzu (m.in. prowadzących inwestycje na obszarze Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Cieśnin Duńskich), zarządy portów, gminy, urzędy morskie, właściwe Ministerstwa oraz podmioty realizujące inwestycje wymagające kontaktu z dnem morskim. Nowa usługa stanowi uzupełnienie oferty oczyszczania dna morskiego z broni konwencjonalnej. Rezultaty projektu mają szczególne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska morskiego i zapobiegania dalszej jego degradacji przez uwalniające się do ekosystemu morskiego BŚT.

Łukasz Porzuczek
Grupa GeoFusion

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie