Maciej Lorek

Dyrektor Wydziału Środowiska, Urząd Miejski w Gdańsku
Maciej Lorek
Urząd Miejski w Gdańsku

bio

Jako Dyrektor nadzoruje i koordynuje pracę Wydziału Środowiska, którego zadaniami między innymi jest realizacja polityki ekologicznej Miasta, w tym programu ochrony środowiska (opracowanie i realizacja założeń, koordynacja sprawozdawczości), udział w realizacji polityki ekologicznej w zakresie przyrody oraz  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony zasobów i jakości wód, ochrony przeciwpowodziowej  poprzez planowanie, opiniowanie, wdrażanie  działań proekologicznych w tym zakresie, ocena stanu Miasta w aspekcie zagrożeń w wyniku zmian klimatycznych, ocena wrażliwości i potencjału adaptacyjnego Miasta na zmiany klimatu, nadzór nad realizacją Miejskiego Planu Adaptacji Gdańska do zmian klimatu.

Jest absolwentem hydrotechniki (specjalność Gospodarka Wodna i Ochrona Środowiska) na Politechnice Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe “Auditingu Ekologicznego”

na Uniwersytecie Gdańskim i “Ekonomiczne Podstawy Zarządzania Zasobami Naturalnymi” na Uniwersytecie Warszawskim oraz „Zarządzanie Projektami Środowiskowymi w Unii Europejskiej” w Międzynarodowym Centrum Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wagheningen,  w Holandii.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje do rozpowszechniania tematów związanych z ochroną środowiska, a także projektów edukacyjnych i podnoszących świadomość ekologiczną.

Prywatnie pasjonat wypraw i maratonów rowerowych.

Maciej Lorek
Urząd Miejski w Gdańsku

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główny Partner Medialny
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie