Marek Lusztyn

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Zarządzania Ryzykami, Bank Pekao S.A.
Marek Lusztyn
Bank Pekao S.A.

bio

Od 20 lat związany z Grupą Banku Pekao S.A., od listopada 2019 na stanowisku Prezesa Zarządu Banku, wcześniej na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego Pion Zarządzania Ryzykami. Członek Rad Nadzorczych w spółkach Pekao Investment Banking S.A. oraz Pekao Leasing Sp. z o.o.Do czerwca 2017 pracował w Unicredit SpA (w Mediolanie) na stanowisku Senior Vice President, obejmującym globalną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem rynkowym i ryzykiem kredytowym portfela handlowego Grupy Unicredit oraz członek Komitetu Wykonawczego  Pionu Rynków Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Grupy Unicredit, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.W latach 2010-2013 pracował w Unicredit Bank AG (dawniej Hypovereinsbank) w Monachium, nadzorując obszar zarządzania ryzykiem rynkowym, ryzykiem kredytowym kontrahenta oraz ryzykiem operacyjnym. W latach 2008-2010 pracował w grupie Unicredit w Londynie, gdzie odpowiadał za metodologię i infrastrukturę ryzyka rynkowego na całą Grupę Unicredit.Wcześniej (2000-2008) Dyrektor Wydziału Ryzyka Rynkowego, a później Dyrektor Zarządzający Departamentem Ryzyka Finansowego w Banku Pekao S.A.Przez 8 lat był również członkiem i Sekretarzem centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Karierę zawodową zaczynał w 1996 r. w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Handlowego S.A. w Warszawie jako dealer.Doktor nauk ekonomicznych ( Szkoła Główna Handlowa), jest także absolwentem University of Illinois (Executive MBA) oraz INSEAD. W 2014 r. został uhonorowany tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance.

Marek Lusztyn
Bank Pekao S.A.

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie