Michał Sobiech

Dyrektor Zarządzający, PKO Bank Polski
Michał Sobiech
PKO Bank Polski

bio

Doświadczony zarządzający z 25-letnią praktyką menedżerską w sektorze bankowym i finansowym w obszarach finansów, ryzyka, sprawozdawczości i badania sprawozdań finansowych, compliance oraz nadzoru właścicielskiego.

Posiada udokumentowane sukcesy w skutecznym współzarządzaniu spółką Skarbu Państwa, a także podmiotami prawa handlowego ze struktur polskich grup kapitałowych oraz w globalnej korporacji. Posiada duże doświadczenie we współpracy z akcjonariuszami i obligatariuszami, radami nadzorczymi oraz instytucjami nadzorczymi.

Otrzymał zgodę KNF na pełnienie funkcji w zarządach dwóch banków. Przez wiele lat pełnił także funkcję przewodniczącego komitetu audytu rady nadzorczej. Od początku kariery zawodowej zajmował stanowiska zarządcze i menadżerskie kolejno w: KPMG Audyt Polska, Kredyt Banku S.A., Banku Pocztowym S.A., Nest Banku S.A., Citibank PLC oraz w Grupie Kapitałowej KRUK S.A. W trakcie kariery zawodowej był odpowiedzialny za nadzór nad obszarami rachunkowości, podatków, sprawozdawczości, budżetowania, kontrolingu finansowego, informacji zarządczej, zarządzania ryzykiem kredytowym płynności, rynkowym i operacyjnym, zarządzania kapitałem oraz zgodnością regulacyjną. Przygotowywał i skutecznie wdrażał strategie finansowe i zarządzania ryzykiem w bankach i innych podmiotach z branży finansowej. Uczestniczył w procesach przygotowań do IPO oraz emisji i plasowaniu papierów wartościowych (akcji, obligacji zwykłych i obligacji podporządkowanych) na polskim i międzynarodowym rynku finansowym, w tym w road show dla inwestorów.
Skuteczny lider w budowaniu i rozwoju wielodyscyplinarnych zespołów, promujący kulturę opartą na współpracy, wzajemnym szacunku oraz rozwoju osobistym członków zespołu. Absolwent studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość w Warszawie oraz Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie. Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości). Otrzymał wyróżnienie „Top-10 Najlepsi Dyrektorzy Finansowi 2014 r.”.

Michał Sobiech
PKO Bank Polski

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie