Paweł Borys

Wiceprzewodniczący NGR, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
Paweł Borys
Polski Fundusz Rozwoju

bio

Menedżer i ekonomista. Specjalizuje się w inwestycjach, nowych technologiach, ekonomii rozwoju oraz dużych i złożonych projektach. Jest pomysłodawcą lub współtworzył Polski Fundusz Rozwoju, program Pracowniczych Planów Kapitałowych, największą w Europie Środkowej platformę funduszy private equity i venture capital PFR Ventures, antykryzysową Tarczę Finansową PFR w związku z pandemią COVID-19, Chmurę Krajową w partnerstwie z PKO Bankiem Polskim, Google i Microsoft, płatności mobilne BLIK oraz Centralny Dom Technologii.

Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, Przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Poprzednio Dyrektor Zarządzający w PKO Banku Polskim, Prezes firmy inwestycyjnej AKJ Investments, szef inwestycji w Deutsche Asset Management i DWS, analityk rynku akcji i główny ekonomista Erste Bank w Polsce oraz członek kilkunastu rad nadzorczych spółek i instytucji finansowych w Polsce i zagranicą. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, gdzie pracował w Katedrze Rynków Kapitałowych. Były członek Komitetu Indeksów Giełdowych przy GPW w Warszawie. Ma liczne kontakty międzynarodowe w instytucjach publicznych i sektorze finansowym.
Paweł Borys to uznany menedżer o szerokim doświadczeniu w zakresie inwestycji, bankowości, technologii i polityki gospodarczej. Realizował z sukcesem szereg znaczących inwestycji i projektów w Polsce i zagranicą. Jako menedżer buduje duże zespoły oraz rozwija sprawną i skuteczną organizację. Pracę zawodową łączy z zaangażowaniem społecznym, w szczególności na rzecz wsparcia edukacji ekonomicznej oraz wyrównywania szans i rozwoju kompetencji przyszłości u dorosłych, młodzieży i dzieci.

Wybrane projekty i osiągnięcia:

  • zrealizował reformę polskich instytucji rozwojowych w ramach Grupy PFR z aktywami ponad 300 mld zł (66,6 mld euro) oraz jako prezes zarządu stworzył Polski Fundusz Rozwoju, który w ciągu pierwszych 5 lat działalności zrealizował inwestycje i udzielił finansowania o wartości ponad 70 mld zł (ponad 15 mld euro);
  • zainicjował i współtworzył największy w Europie Środkowo-Wschodniej fundusz funduszy private equity i venture capital w PFR Ventures zarządzający aktywami ponad 6,5 mld zł (1,5 mld euro), 45 inwestycjami w fundusze i 350 inwestycjami w start-upy i spółki;
  • współtworzył i wdrożył w Polsce reformę prywatnego filara kapitałowego systemu emerytalnego i program Pracowniczych Planów Kapitałowych, w którym uczestniczy już ponad 3 mln osób (łącznie z PPE);
  • zaangażowany w szereg działań na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym doradca ekonomiczny Premiera. Wdrożył największy w historii Polski program pomocowy dla przedsiębiorstw i pracowników w postaci Tarczy Finansowej PFR, który chronił podczas pandemii 360 tysięcy firm oraz ponad 3,3 mln miejsc pracy;
  • uczestniczył w projekcie cyfryzacji służb epidemiologicznych (GIS i SANEPID) oraz budowie centralnego systemu szczepień przeciw COVID-19 opartego o technologie chmurowe;
  • jako dyrektor zarządzający odpowiedzialny za strategię i rozwój grupy współrealizował od 2010 transformację największej polskiej instytucji finansowej PKO Banku Polskiego, której efektem był skokowe umocnienie pozycji lidera, unowocześnienie jakości usług i marki, innowacje technologiczne (np. IKO i BLIK), przejęcia innych instytucji finansowych oraz alianse strategiczne (np. z amerykańskim EVO Payments International);
  • w funduszu private equity AKJ Investments zrealizował w ciągu 5 lat osiem transakcji w branżach nowych technologii (sieć iSpot – przedstawiciel firmy Apple w Polsce), czy logistyki (Grupa Pekaes),
  • w Grupie Deutsche Bank w Polsce (DeAM i DWS) dwukrotnie osiągnął najlepsze wyniki inwestycyjne wśród polskich funduszy (ranking Rzeczpospolita/Parkiet dla TFI) oraz stworzył pierwszy lokalny fundusz małych i średnich spółek z zewnętrznym indeksem giełdowym;
  • w Grupie Erste Bank jako analityk akcji wprowadził na GPW w Warszawie spółkę z sektora IT.

Zrealizował jedne z największych transakcji finansowych w Polsce, w tym fuzji i przejęć (np. nabycie Pekao o wartości 10,6 mld zł [2,4 mld euro]), czy emisji obligacji (rekordowa w historii rynku emisja obligacji o wartości 18,5 mld zł [4,1 mld euro] przez PFR w związku z COVID-19). Zarządzał z sukcesem kilkoma bardzo skomplikowanymi projektami restrukturyzacyjnymi i integracyjnymi (np. bank Kredobank na Ukrainie, operator logistyczny Grupa Pekaes, producent taboru szynowego PESA, czy integracja PKO Banku Polskiego i Nordea Bank Polska).

Paweł Borys jest laureatem Nagrody 30-lecia Forum Ekonomicznego za „bezprecedensowy sukces PFR w działaniach antykryzysowych podczas pandemii Covid-19 oraz udział w stworzeniu koncepcji Grupy PFR – nowoczesnego instrumentu aktywnej polityki gospodarczej rządu”. Ponadto został wyróżniony m.in. nagrodami: „Wizjoner Finansów” od Banking&Insurance Forum, „Polski Kompas” Gazety Bankowej, „Osobowość Roku” w ramach Złoty Laur Super Biznesu, „Digital Shapers” fundacji Digital Poland, „Gwiazda Roku” gazety Rzeczpospolita i Parkiet, „Menadżer Sektora Publicznego” Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, „Człowiek Roku Wprost” wraz z zespołem ekonomicznym Premiera Mateusza Morawieckiego, „Medalem Zasługi dla NZSS Solidarność”, „Byki i niedźwiedzie” za wyniki inwestycyjne wśród polskich funduszy od gazety Rzeczpospolita i Parkiet. W 2020 roku Dziennik Gazeta Prawna w swoim rankingu wskazała Pawła Borysa jako osobę numer 1 w polskiej gospodarce podczas pandemii COVID-19 wspólnie z premierem i prezesem banku centralnego.

Żonaty, ojciec trojga dzieci.

Jest synem prof. Tadeusza Borysa – polskiego ekonomisty specjalizującego się w statystyce, teorii jakości i zrównoważonego rozwoju, oraz prof. Grażyny Borys, zajmującej się naukowo obszarem bankowości i finansów.

Zobacz debaty:

Paweł Borys
Polski Fundusz Rozwoju

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny
Partner honorowy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Akademiccy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Strategiczny Akademii EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Patronat Honorowy Akademii EKF
Partnerzy Akademii EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Strategiczni I Forum Akademii EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy instytucjonalni Akademii EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner medialny Akademii EKF
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni partnerzy medialni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy5 - 7 czerwca 2023

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie