Piotr Mazur

Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem, PKO Bank Polski
Piotr Mazur
PKO Bank Polski

bio

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w sektorze bankowym – głównie w obszarach ryzyka, restrukturyzacji i kredytów oraz w międzynarodowych grupach finansowych działających w Europie, USA i Ameryce Południowej, współpracował z regulatorami w Polsce i za granicą. Członek rad nadzorczych, rad wierzycieli, członek i przewodniczący kluczowych komitetów zarządzania ryzykiem.

Po ukończeniu studiów na kierunku Organizacja i Zarządzanie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, rozpoczął w 1991 r. karierę zawodową w Banku BPH S.A. w obszarze kredytów. W latach 1992-2012 związany z Bankiem Zachodnim, a następnie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. W ciągu tych lat pełnił funkcje m.in. dyrektora Departamentu Kontroli Jakości Kredytów, dyrektora Obszaru Business Intelligence i Zarządzania Ryzykiem, był zastępcą głównego oficera ds. ryzyka, pełnił funkcję głównego oficera kredytowego, a także zastępcy głównego oficera ds. ryzyka. Ponadto był przewodniczącym Komitetu Kredytowego BZ WBK S.A., zastępcą przewodniczącego Forum Ryzyka Kredytowego oraz zastępcą przewodniczącego Forum Modeli Ryzyka.

Od stycznia 2013 r. po uzyskaniu zgody KNF, pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. odpowiedzialnego za Obszar Zarządzania Ryzykiem, obejmującym w szczególności zarządzanie kluczowymi rodzajami ryzyka dotyczącego działalności Banku. Bierze bezpośredni udział w tworzeniu strategii Banku. Jest przewodniczącym komitetów kredytowych Banku, przewodniczącym Komitetu Ryzyka Operacyjnego, zastępcą przewodniczącego Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, członkiem Komitetu Strategii Banku, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Informatycznego, Komitetu Jakości Danych. Był członkiem Rad Nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.: PKO Bank Hipoteczny S.A., PKO Leasing S.A., PKO Faktoring S.A. Aktualnie Jest członkiem Rady Nadzorczej spółek Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz System Ochrony Banków Komercyjnych S.A.

Zobacz debaty:

Piotr Mazur
PKO Bank Polski

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie