Wojciech Cellary

Profesor, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wojciech Cellary
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
LinkedIn

bio

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w którym pracował 25 lat od 1996–2021 roku, w latach 1996–2020 pełniąc funkcje kierownika Katedry Technologii Informacyjnych. Prof. W. Cellary w 1974 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej i rozpoczął pracę w Instytucie Automatyki, przemianowanym później na Instytut Informatyki. W roku 1977 obronił rozprawę doktorską, w 1981 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1989 tytuł naukowy profesora. W latach 1974–1992 pełnił funkcję Wicedyrektora ds. Badań Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1992–1996 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Był zatrudniony na sześciu uniwersytetach zagranicznych: Nancy I i II, Paris-Sud i Paris-Dauphine we Francji oraz na uniwersytetach w Genui i Anconie we Włoszech, na których prowadził wykłady i badania naukowe. Ponadto był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych w Macao SAR Chiny i Guimarães w Portugalii. Obecnie jest profesorem w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Prof. W. Cellary był kierownikiem 83 projektów badawczych i przemysłowych dotyczących rozwoju sprzętu i oprogramowania systemów komputerowych oraz ich zastosowań w telekomunikacji, przemyśle komputerowym, elektroenergetyce, edukacji i administracji. Projekty te były finansowane przez przemysł polski, francuski i amerykański, a także 4, 5, 6 i 7 Program Ramowy Unii Europejskiej. Jest współautorem 3 patentów europejskich. Był głównym organizatorem 61 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych oraz członkiem komitetów programowych kolejnych 363 konferencji. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji: 10 książek, 17 książek jako redaktor, 30 rozdziałów w książkach, 161 artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz 76 felietonów o tematyce informatycznej opublikowanych w Gazecie Wyborczej. Poza pracą naukową i dydaktyczną jego aktywność zawodowa obejmuje doradztwo, członkostwo w licznych organizacjach zawodowych, radach redakcyjnych czasopism naukowych, grup eksperckich, komitetach, radach i stowarzyszeniach. W 2002 r. był przedstawicielem Polski na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ poświęconym “ICT for Development”. Wypromował 18 doktorów, z których 6 uzyskało następnie habilitacje, a 2 tytuł profesora. Jest laureatem 51 nagród za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej, w tym Nagrody Indywidualnej Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego przyznanej w 2021 roku. Na jego wykłady w języku polskim, angielskim i francuskim uczęszczało około 20.000 studentów.

Zobacz debaty:

Wojciech Cellary
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
LinkedIn
Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główny Partner Medialny
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie