IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Szczegóły aktualności
Zobacz wszystkie aktualności
07-05-2019

Konsultacje Europejskiego Kongresu Finansowego

Lekcje i wyzwania wynikające z Brexitu dla Polski i Europy, w tym dla stabilności finansowej, przepływów kapitałowych oraz przedsiębiorstw, będą tematem podejmowanym w debatach na przestrzeni wszystkich trzech dni tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego.
Sama rozmowa o „rozwodzie” powoduje ograniczenie zaufania i wzrost niepewności. Czy rozpoczęty proces z niepewnym efektem (wyjście Wielkiej Brytanii bez umowy z UE, z okresem przejściowym, czy w ramach wynegocjowanej umowy) nie spowodował już poważnych i nieodwracalnych skutków dla biznesu?
Wśród gości, którzy dyskutować będą o konsekwencjach przewidywanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, będzie Nikhil Rathi, CEO of London Stock Exchange, który wystąpi w debacie otwarcia Kongresu.

„Europejski Kongres Finansowy nigdy nie śpi” - wielokrotnie podkreślał Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej EKF. Czyniąc zadość temu stwierdzeniu, tylko w pierwszych miesiącach 2019 zebraliśmy opinie ponad stu ekspertów z polskiego rynku i opracowaliśmy syntetyczne Stanowiska EKF w konsultacjach:
  • Europejskiego Banku Centralnego dotyczących struktury terminowej wskaźnika alternatywnego
  • Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dotyczących uwzględnienia zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju w dyrektywie MIFID II
  • Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dotyczących uwzględnienia zagrożeń dla  zrównoważonego rozwoju w dyrektywach UCITS i AIFMD
  • Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w sprawie wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem ICT przez instytucje finansowe
  • Komisji Europejskiej dotyczących oceny funkcjonowania dyrektywy o kredycie konsumenckim
  • Instytutu Europejskich Rynków Pieniężnych (EMMI) dotyczących zmiany metodologii obliczania wskaźnika EONIA

Zachęcamy do zapoznania się ze Stanowiskami EKF w międzynarodowych konsultacjach na stronie www.efcongress.com/pl/stanowiska