IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Szczegóły aktualności
Zobacz wszystkie aktualności
07-01-2019

Rekomendacje opracowane w ramach Projektu EKF w drugim półroczu 2018

W wyniku debat podjętych podczas IV Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Przedsiębiorstw oraz XI Kongresu Bankowości Detalicznej sformułowane zostały w drugim półroczu 2018 roku następujące Rekomendacje:

Zawarte w Rekomendacjach propozycje działań wspierających rozwój rynku finansowego są rezultatem pracy pro publico bono ekspertów, członków Komitetów Sterujących przygotowujących projekty Rekomendacji, dyskusji podczas specjalnych sesji Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Przedsiębiorstw oraz Kongresu Bankowości Detalicznej, jak również sugestii zgłoszonych po dyskusjach przez ich uczestników.