Na IX Europejski Kongres Finansowy zapraszamy 3-5 czerwca 2019
VIII Europejski Kongres Finansowy odbył się 18-20 czerwca 2018
Patronat honorowy
Szczegóły aktualności
Zobacz wszystkie aktualności
19-06-2018

Relacja z debaty plenarnej otwarcia „Na stulecie: Instytucje finansowe dla rozwoju gospodarczego”

Efekty polskich transformacji. „Mamy szansę dołączyć do grona najbardziej rozwiniętych krajów”
 
Debata „Na stulecie: Instytucje finansowe dla rozwoju gospodarczego”

Uczestnicy:
Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej EKF, moderator
Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego S.A.
Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
Przemysław Gdański, prezes BGŻ BNP Paribas S.A.
Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S.A.
Sławomir S. Sikora, prezes Banku Handlowego S.A.
Cezary Stypułkowski, prezes mBanku S.A.
Anna Trzecińska, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
 
Wejście do Unii Europejskiej, dynamiczny rozwój przedsiębiorczości, czy też przejście banków przez światowy kryzys finansowy bez konieczności udzielenia pomocy przez państwo - takich odpowiedzi udzielali prezesi banków zapytani o największe sukcesy gospodarcze Polski w historii.

Inauguracyjną debatę 8. Europejskiego Kongresu Finansowego zdominowało pytanie o to, czy trudniejsza dla rodzimej gospodarki była transformacja tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., czy też zmiany, które trzeba było wprowadzić po 1989 r. Który okres postawił przez władzami i całym społeczeństwem większe wyzwania?

Uczestnicy debaty zgodzili się, że obie daty (1918 r. oraz 1989 r.) stanowiły początek bardzo wielkich zmian gospodarczych. W obu przypadkach kraj musiał zmierzyć się z hiperinflacją, brakiem odpowiednich kadr i przedsiębiorstw, które byłyby stanie udźwignąć rozwój gospodarczy.

Paweł Borys wskazał, że jedną z podstawowych różnic pomiędzy wskazanymi okresami było to, iż w latach 20. trzeba było dopiero stworzyć instytucje rynku finansowego, które tak naprawdę stały się podwalinami dla obecnego systemu finansowego w Polsce. Wskazał tu np. na Bank Polski - wzór dla późniejszego Narodowego Banku Polskiego.

Anna Trzecińska stwierdziła, że tworzenie ram systemu finansowego w latach 20. ubiegłego wieku było o tyle trudniejsze, że Polacy nie mogli liczyć na pomoc zagranicznych ekonomistów. Jak podkreśliła, zupełnie inaczej było po 1989 r., gdy Polska otrzymała merytoryczne wsparcie np. od Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Obie transformacje przyniosły bardzo dobre efekty. - Zbliżamy się do poziomu dochodów i rozwoju, którego jeszcze nigdy nie udało się przekroczyć. Mamy szansę dołączyć do grona najbardziej rozwiniętych krajów, ale to wymaga wiele pracy - podkreślił Paweł Borys.

Podczas debaty prezesi instytucji finansowych wskazywali również na bardzo trudną sytuację, w której znalazł się polski sektor bankowy na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Banki potrzebowały pomocy państwa. Kolejne lata przyniosły jednak bardzo dynamiczny rozwój sektora bankowego, a dzisiaj - jak przypomniał Przemysław Gdański - jest on uznawany za jeden z najbardziej innowacyjnych w Europie. Jego stabilności i bezpieczeństwa dowiódł też fakt, że obronił się przed światowym kryzysem finansowym.

Nie oznacza to jednak, że polski sektor bankowy nie będzie się już dalej rozwijał. Według Michała Krupińskiego wyzwaniem jest obecnie stworzenie globalnego banku inwestycyjnego. Przy tej okazji przypomniał, że Bank Pekao S.A. przed laty wypełniał misję jako bank dla Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Uczestnicy inauguracyjnej debaty zmierzyli się też z pytaniami od publiczności. Dotyczyły one m.in. wejścia Polski do strefy euro oraz aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości.
Michał Krupiński podkreślił, że obecna sytuacja geopolityczna na świecie, na którą składa się rywalizacja USA-Chiny, czy też Brexit, nie uzasadnia dążenia do szybkiego wejścia Polski do strefy euro.
Z kolei Brunon Bartkiewicz odnosząc się do pytania o to, czy na rynku nieruchomości mamy obecnie do czynienia z bańką spekulacyjną, przyznał, że sytuacja przypomina tę, którą można było zaobserwować w latach 2007-2008.

Uczestnicy debaty zostali również zapytani o to, co ich zdaniem było największym sukcesem gospodarczym Polski w okresie minionych stu lat. Wśród odpowiedzi powtarzało się wejście Polski do Unii Europejskiej, jak również rozwój przedsiębiorczości.