IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Szczegóły aktualności
Zobacz wszystkie aktualności
13-07-2018

Tradycyjne banki kontra nowi gracze — w bankowości otwartej znajdzie się miejsce dla każdego

Dariusz Nehrebecki, wiceprezes ds. strategii i rozwoju modeli biznesowych w Mastercard Europe

20 czerwca wszedł w życie szereg nowych przepisów implementujących do polskiego prawa dyrektywę PSD2. Pod wpływem regulacji UE polska bankowość otwiera się na konkurencję w sposób, który dla większości przedstawicieli „starej szkoły” byłby nie do pomyślenia. Bankowość otwarta wciąż nie cieszy się powszechną akceptacją, a kluczową kwestią pozostają postrzegane przez obie korzyści, bądź też ich brak.
 
Kto się otwiera?
Idea udostępniania podmiotom trzecim danych dotyczących klientów banków poprzez interfejsy API oraz udzielania im zgody na dokonywanie płatności jeszcze kilka lat temu mogła brzmieć dziwnie, lecz obecnie stanowi pełnoprawną część światowego systemu finansowego i wciąż się rozwija. Nowa Zelandia przeprowadziła pilotażowe projekty API w I kw. tego roku, w Singapurze dostęp przez interfejsy API był możliwy od 2016 r., w Indiach centralny hub płatności działa od 2017 r., a w USA Federalne Biuro Ochrony Konsumentów (CFPB) wydało wytyczne dotyczące współużytkowania i agregowania danych za zgodą klienta pod koniec 2017 r. Podobne inicjatywy funkcjonują również w wielu innych krajach.
 
Liczby potwierdzają tezę o powiększającym się obszarze bankowości otwartej. Analizy pokazały, że nawet przy ostrożnych szacunkach przepływy danych w ramach bankowości otwartej w ciągu 5-10 lat osiągną wartość podobną do dzisiejszych transakcji kartowych.
 
Świadczy to niewątpliwie o dużym entuzjazmie. Pokazuje również dużą liczbę projektów, których realizacja będzie wymagać partnerstwa i współpracy. Tradycyjne banki mają tutaj równie ważną rolę do odegrania, co nowi, mniejsi gracze.
 
Kto na tym skorzysta?
Nowy system oferuje wiele korzyści — przede wszystkim konsumentom oraz małym przedsiębiorcom korzystającym z usług finansowych, lecz także usługodawcom.
 
Udostępnienie zbiorów danych (oczywiście zawsze za zgodą klienta) podmiotom trzecim oraz pozwolenie im na połączenie ich z innymi zbiorami danych w celu uzyskania wartościowego wglądu w potrzeby i zachowania klientów umożliwi tworzenie nowych usług stanowiących bezpośrednią odpowiedź na te potrzeby. Chodzi m.in. o:
 
  • Dokładniejsza ocena ryzyka, która może mieć wpływ na decyzje kredytowe.
  • Włączenie finansowe — klienci zyskają dostęp do lepszych produktów finansowych, które pojawią się dzięki większej konkurencji na rynku, szerszej wiedzy i dostępności oraz lepszej ocenie ryzyka.
  • Sprawniejszy handel — umożliwienie wbudowania nowych opcji płatniczych w aplikacje i usługi, takie jak np. asystenci głosowi — „Alexa, zamów jakieś chińskie jedzenie i zapłać za nie z mojego drugiego rachunku bieżącego”.
 
Z punktu widzenia dostawcy usług finansowych te trzy przykłady oznaczają nowe drogi dostępu do rynku oraz powstanie całkowicie nowych rynków, lepsze tworzenie produktów i ocenę ryzyka, a także nowe sposoby kontaktowania się z dotychczasowymi klientami.
 
Banki kontra nowi gracze
Bankowość otwarta może przynieść korzyści wszystkim stronom. Trzeba jednak trzeźwo przeanalizować możliwości i mocne strony każdego z graczy, popyt na usługi oraz najlepsze modele, jakie trzeba stworzyć, aby je świadczyć.
 
Banki tradycyjne miały dziesiątki, a czasami nawet setki lat na zdobycie zaufania klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Mają również kontrolę nad kluczowym zasobem bankowości otwartej, jakim są dane z rachunków oraz same rachunki. Jeśli inteligentnie wykorzystają te dwa kluczowe zasoby, użytkownikom tych kont będą mogły oferować interesujące, spersonalizowane, nowe usługi, działając tak, jak dynamiczni konkurenci.
 
Banki tradycyjne górują również nad mniejszymi firmami dzięki efektowi skali (pod warunkiem, że są w stanie działać na tyle efektywnie, by to wykorzystać) i dostępowi do finansowania (np. mniejsze banki wciąż będą musiały ubiegać się o finansowanie kredytów u innych podmiotów).
 
Co ciekawe, pojawiają się również niefinansowe źródła przychodów. Zdobycie zaufania i weryfikacja tożsamości wszystkich stron będzie znacznym wyzwaniem dla bankowości otwartej. Banki tradycyjne oraz ich partnerzy w zakresie płatności mają kluczowe kompetencje w kwestiach weryfikacji tożsamości i zapewniania bezpieczeństwa całego procesu. Dodatkowo bankowość otwarta daje bankom możliwość osiągania dodatkowych przychodów jako dostawca infrastruktury, jeśli otworzą swoje systemy jako platformy dla zewnętrznych partnerów.
 
Natomiast nowi gracze mogą się bardziej wyspecjalizować i są bardziej elastyczni, więc mogą lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb klientów. Opieranie decyzji i produktów na podstawie kontekstu, a nie wąskiego zakresu informacji, może pozwolić świadczyć usługi finansowe osobom, które wcześniej były wyłączone z bankowości (np. osoby o niskiej zdolności kredytowej).
 
Nowi gracze zarządzają też mniejszą liczbą elementów otoczenia i w związku z tym mają większą swobodę badania nowych rynków i podejmowania lepiej skalkulowanego ryzyka. Mogą też przesuwać granice, jeśli chodzi o to, co systemy finansowe w ogóle mogą zaoferować, zarówno przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym. 
 
Wykorzystaj swoje atuty
Bankowość otwarta nie umożliwi nowym graczom zdobycia przewagi nad konkurencją z dnia na dzień. Zbieranie danych, analizowanie ich, weryfikowanie wniosków wyciągniętych z tych danych, a następnie opracowywanie nowych produktów na ich podstawie — to wszystko wymaga czasu.
 
Banki tradycyjne być może niechętnie udostępnią konkurentom swoje dane i infrastrukturę, ale ponieważ zgodnie z nowymi regulacjami nie mają innego wyboru, mogą zdać sobie sprawę, że, jako faktyczni posiadacze danych, mają przewagę wynikającą z możliwości wykonania pierwszego ruchu. Banki tradycyjne odgrywają kluczową rolę na tym etapie rozwoju bankowości otwartej i to one będą kształtować przyszłość całej branży. To one mają pozycję, która pozwoli na zdobycie zaufania do nowego ekosystemu, zapewnienie jego bezpieczeństwa oraz uzyskanie zgody klientów na otwarcie dostępu do ich danych.
 
# # #
 
Kontakt dla mediów:
Anna Marciniak                                                                                                          Agencja Solski Communications
Communications Manager, Mastercard                                                                              Zespół Mastercard
Anna_Marciniak@mastercard.com                                                                   tel. +48 (22) 242 86 29/26/34
Tel. +48 (22) 526 12 60                                                                                              mastercard@solskipr.pl
 
 
O Mastercard
Mastercard (NYSE:MA) jest firmą technologiczną działającą w globalnym obszarze płatności. Nasza sieć przetwarzania płatności łączy konsumentów, instytucje finansowe, sprzedawców, rządy i przedsiębiorstwa w ponad 210 krajach i terytoriach na całym świecie. Produkty i rozwiązania Mastercard sprawiają, że codzienne czynności związane z zakupami, podróżami, prowadzeniem firmy czy zarządzaniem finansami są dla każdego łatwiejsze, bezpieczniejsze i bardziej efektywne. Śledź nas na Twitterze @MastercardPL, przyłącz się do dyskusji na Beyond The Transaction Blog oraz zasubskrybuj najnowsze informacje z Centrum Prasowego Mastercard.