IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Kontakt

KOORDYNATOR EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO

  • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
  • Gdańska Akademia Bankowa
  • www.gab.com.pl
  • ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk
  • NIP: 584-09-02-457, REGON 002833951
Partnerstwo w EFC, Program: prof. dr hab Leszek Pawłowicz
tel. +48 58 524 49 01 mail: leszek.pawlowicz@gab.com.pl
Partnerstwo w EFC, Program: Elżbieta Marquardt
tel. +48 58 524 49 20 mail: elzbieta.marquardt@gab.com.pl
Maciej Grabowski
Rejestracja: Lucyna Schoennagel
tel. +48 58 524 49 01 mail: poczta@gab.com.pl
Rejestracja: Monika Hommel
tel. +48 58 524 49 42 mail: monika.hommel@gab.com.pl
Media / Współraca zagraniczna: Rafał Broniewski
tel. +48 58 524 49 55 mail: rafal.broniewski@gab.com.pl
Marketing, Organizacja Michał Musiał
tel. +48 58 524 49 52 mail: michal.musial@gab.com.pl
Akademia EFC

Marta Broniewska tel. +48 58 524 49 44 mail: marta.broniewska@gab.com.plWspółpraca

Projekt Europejski Kongres Finansowy realizowany jest we współpracy ze Współorganizatorami i przy zaangażowaniu Partnerów. Są wśród nich instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, renomowane firmy i instytucje finansowe i niefinansowe.

Projekt Europejski Kongres Finansowy to platforma, w ramach której promujemy wiedzę, doświadczenie i kompetencje naszych Partnerów.

Nad zachowaniem wysokiego poziomu merytorycznego oraz ważności i aktualności inicjatyw podejmowanych w ramach projektu pracują Rady Programowe i Komitety Sterujące, wspierane przez uznanych ekspertów.

prof. dr hab Leszek Pawłowicz
tel. +48 58 524 49 01 mail: leszek.pawlowicz@gab.com.pl
Elżbieta Marquardt
tel. +48 58 524 49 20 mail: elzbieta.marquardt@gab.com.pl