Na IX Europejski Kongres Finansowy zapraszamy 3-5 czerwca 2019
VIII Europejski Kongres Finansowy odbył się 18-20 czerwca 2018
Patronat honorowy


Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego przygotowana została przy współudziale
pracowników Uniwersytetu Warszawski, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Gdańskiego.
Głównym celem konferencji jest zbliżenie środowiska praktyków gospodarczych ze środowiskiem naukowym, co ma przyczynić się do budowy
porozumienia przedstawicieli tych środowisk oraz pomóc w wyszukiwaniu i promowaniu talentów. W trakcie tegorocznej konferencji odbywać
się będą trzy panele dyskusyjne poświęcone następującej tematyce:
- geopolityczna niepewność a rynki finansowe,
- stopa procentowa na współczesnych rynkach finansowych,
- kierunki reform emerytalnych.

Do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego zainteresowanych
tematyką poruszaną w trakcie tegorocznego Ekonomicznego Kongresu Finansowego. Uczestnicy konferencji po uzyskaniu pozytywnych
recenzji mają możliwość publikacji nadesłanych artykułów naukowych związanych z tematyką Konferencji Naukowej oraz całego
Kongresu w specjalnych numerach czasopism: 
- Bezpieczny Bank - dedykowanym Europejskiemu Kongresowi Finansowemu;
- Zarządzanie i Finanse – dedykowanym Europejskiemu Kongresowi Finansowemu. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz całym kongresie.