IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

EFC Project

Europejski Kongres Finansowy to otwarty projekt, którego celem jest proponowanie działań i rozwiązań wspierających bezpieczeństwo i stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej.

Europejski Kongres Finansowy skupia publiczne, praktycystyczne debaty środowisk biznesu, nauki i polityki. Debaty te odbywają się w ramach organizowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańską Akademię Bankową seminariów i kongresów specjalistycznych, spotkań branżowych oraz tematycznych komitetów sterujących i rad programowych.

Europejski Kongres Finansowy to także rekomendacje, studia i ekspertyzy związane z możliwościami ich praktycznej realizacji oraz debaty medialne dotyczące ich wdrożenia.

Aktualne obszary tematyczne projektu Europejski Kongres Finansowy:

  • Zrównoważony i społecznie odpowiedzialny rozwój gospodarczy
  • Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski 
  • Rozwój rynku kapitałowego
  • Innowacje i ich wpływ na modele biznesowe instytucji finansowych i ryzyko systemowe
  • Biznes i ryzyka na rynku bankowym
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw i banków w kryzysie
 
Seminaria tematyczne organizowane corocznie przez Gdańską Akademię Bankową:
Odbywający się corocznie w Sopocie European Financial Congress stanowi z jednej strony podsumowanie dorobku merytorycznego projektu, a z drugiej – inspiruje oraz wyznacza kierunki i cele dla przyszłych działań.