IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
PCS

Po raz drugi Poland Capital Summit odbył się podczas Europejskiego Kongresu Finansowego. W tym roku podążając za opiniami uczestników oraz zmianami na rynku podjęliśmy zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości komercyjnych, zmianom, jakim podlega, współpracy z instytucjami finansowymi. Polski rynek nieruchomości komercyjnych rozwija się dynamicznie. Obecne są na nim zarówno firmy globalne jak i znaczący inwestorzy krajowi. Zmiany następują w sposobie podejścia do inwestycji, przy czym coraz istotniejsze znaczenie mają firmy zarządzające pełnym cyklem inwestycyjnym od zakupu gruntu i/lub zniszczonego obiektu czy obszaru przez jego restrukturyzację lub przeprojektowanie do operowania i ewentualnej sprzedaży. Wymaga to unikalnych umiejętności nie tylko z rynku nieruchomości, ale również z bankowości inwestycyjnej czy zarządzania aktywami. Szczegółowo ujemy obszar nieruchomości biurowych, związanych z logistyką oraz z hotelami. W każdym z nich następują intersujące zjawiska tak po stronie finansowania, jak budowy czy zarządzania i utrzymania.
Głównym organizatorem Poland Capital Summit, który odbył się podczas ósmej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego było Centrum Myśli Strategicznych, a dzięki patronatowi medialnemu Rzeczpospolitej relacje z debat były również dostępne dla czytelników tego wiodącego dziennika. Głównymi partnerami wydarzenia był Heritage Real Estate oraz Cavatina.
Podczas tej edycji Poland Capital Summit odbyło się pięć debat, w ramach których dyskutowano o:
- Potencjale inwestycyjnym na polskim rynku nieruchomości komercyjnych;
- Wzrastającym znaczeniu logistyki i nieruchomości przemysłowych w rozwoju polskiej gospodarki;
- Nowych sposobach inwestowania w hotele – szanse i wyzwania.
W debatach PCS o atrakcyjności i ryzyku inwestowania w nieruchomości w Polsce dyskutowało szerokie grono ekspertów. Wśród nich byli m.in. przedstawiciele polskich czołowych firm deweloperskich powierzchni magazynowych, przemysłowych, mieszkaniowych, biurowych czy hoteli, takich jak Cavatina, Marvipol, Panattoni, banków współpracujących z tymi firmami takimi jak BNP Paribas i Pekao, czy innych firm pośredniczących i doradczych takich jak Querco Property, WIK Capital, Hotels Values. Z grona przedstawicieli firm zagranicznych biorących aktywny udział w PCS można wymienić: Griffin Real Estate, Invesco Real Estate, czy InterContinental Hotels Group. Takie szerokie grono dyskutantów zapewniło wysoki i merytoryczny poziom dyskusji. Jest to niezbędne w środowisku zmian w sposobie podejścia do inwestycji nieruchomościowych, w których unikalne umiejętności z rynku nieruchomości musza być uzupełnione usługami z bankowości inwestycyjnej czy zarządzania aktywami. Debaty drugiej edycji PCS pokazały, że taka forma wymiany poglądów i stanowisk jest potrzebna, a świat deweloperów i nieruchomości staje się integralnie powiązany ze światem finansów.