IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy

Akademia EFC jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego skierowaną do studentów i młodych absolwentów uczelni polskich i zagranicznych, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką gospodarczą i finansową oraz wiążących z tym obszarem swą przyszłość zawodową. Celem Akademii EFC jest wspieranie poszukiwania istotnych wartości poprzez spotkania, nawiązywanie kontaktów, wymianę poglądów i doświadczeń oraz stworzenie platformy debaty najmłodszych uczestników EKF z doświadczonymi liderami biznesu i ekspertami.
Akademia EFC 2018 została zorganizowana we współpracy z BEST S.A. jako Partnerem Strategicznym Akademii EFC, a także z Partnerami Akademii EFC: Visa oraz British Alumni Society w Polsce. Tegoroczna edycja wydarzenia została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska.
Członkowie Akademii EFC 2018 przyczynili się do wydania kolejnej już publikacji Akademii EFC pt. „Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?”, na którą składają się wybrane 23 eseje, uporządkowane według trzech rozdziałów tematycznych odpowiadających pytaniom:

 • Która Polska szybciej dogoni gospodarki zachodniej Europy - liberalna czy etatystyczna?”
 • „Nowe technologie w finansach - szansa czy rosnące zagrożenie?”
 • „Polska w strefie euro - wstępować możliwie szybko czy czekać?”
Autorzy esejów wyróżnionych publikacją uczestniczyli w organizowanym po raz drugi konkursie na najciekawszy esej. Teksty oceniło eksperckie Jury w składzie:
 • Małgorzata O'Shaughnessy, Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa - Przewodnicząca Jury
 • Piotr Alicki, Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
 • Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.
 • Roksana Ciurysek-Gedir, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.
 • Sebastian Ptak, Członek Zarządu Blue Media S.A.
 • Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pięciu wytypowanych przez Jury finalistów konkursu wystąpiło w debacie otwarcia Akademii EFC pt. „Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?”, prezentując przed szerszą publicznością tezy zawarte w swych esejach. Dyskusję poprowadził i podsumował Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego. W wyniku debaty Jury wskazało zwycięzcę konkursu, którym został Jakub Bartoszewski, student New York University Abu Dhabi, autor eseju pt. „Kryptowaluty – geneza oraz projekcje na przyszłość”.
Podczas VIII EKF zainaugurowana została ponadto Nagroda im. Profesora Jana Winieckiego dla autora najlepszego eseju inspirowanego liberalną myślą ekonomiczną. Inicjatorem nagrody jest BEST S.A., a jej laureatem został Michał Andrzejewski, student New York University Abu Dhabi, który napisał esej nt. „Wolności, dodaj nam skrzydeł – czyli jak liberalna wizja polskiej gospodarki pozwoli szybciej dogonić Zachód Europy”.
W dniach 18-20 czerwca członkowie Akademii EFC uczestniczyli w debatach, warsztatach oraz wydarzeniach towarzyszących VIII Europejskiego Kongresu Finansowego. Z napisanych przez nich relacji z debat EKF powstała „Gazeta Kongresowa EKF”.
W programie Akademii EFC 2018 tradycyjnie znalazły się Spotkania z Liderami, których  Gośćmi byli:
 • Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.
 • Roksana Ciurysek-Gedir, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.
 • Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu mBank S.A.
 • Jacek Zawadzki, Członek Zarządu BEST S.A.
W ramach spotkania Akademii EFC w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się również otwarta dla mieszkańców Trójmiasta debata nad problemami, jakie dla Polski i Europy niesie kryzys demograficzny.