IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Co to jest ?

EKF to niezależny think tank koncentrujący się na tematyce gospodarczo-finansowej.

Działania EKF obejmują organizowanie kongresów, opracowywanie rekomendacji, stanowisk polskich ekspertów w międzynarodowych konsultacjach, publikacji książkowych, prognoz ekonomicznych i technologicznych oraz ratingu relacji inwestorskich.

 

Aktualne obszary tematyczne EKF:

  • Stabilność sytemu finansowego i zrównoważony rozwój gospodarczy
  • Biznes i ryzyko w bankowości
  • Innowacje i ich wpływ na modele biznesowe instytucji finansowych
  • Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski
  • Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw
  • Rozwój rynku kapitałowego
  • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków w kryzysie

 

Kongresy i seminaria organizowane w ramach EKF: