Na IX Europejski Kongres Finansowy zapraszamy 3-5 czerwca 2019
VIII Europejski Kongres Finansowy odbył się 18-20 czerwca 2018
Patronat honorowy
Koordynator

Gdańska Akademia Bankowa (GAB) powstała w 1992 roku jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo część Fundacji Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową realizująca działalność edukacyjną. GAB jest niepubliczną placówką oświatową.

Gdańska Akademia Bankowa jest koordynatorem Europejskiego Kongresu Finansowego .

Rekomendacje wypracowane podczas seminariów Gdańskiej Akademii Bankowej stanowią propozycje do zbioru dziesięciu najważniejszych Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego.
 

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Gdańska Akademia Bankowa
www.gab.com.pl
ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
NIP: 584-09-02-457
REGON 002833951
Sekretariat Lucyna Schoennagel
tel. +48 58 524 49 01 mail: poczta@gab.com.pl
Dyrektor GAB: prof. dr hab Leszek Pawłowicz
tel. +48 58 524 49 01 mail: leszek.pawlowicz@gab.com.pl
Dyrektor Programowy Maciej Grabowski
I Zastępca Dyrektora GAB Elżbieta Marquardt
tel. +48 58 524 49 20 mail: elzbieta.marquardt@gab.com.pl
Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej i Komunikacji Rafał Broniewski
tel. +48 58 524 49 55 mail: rafal.broniewski@gab.com.pl
Dyrektor Centrum Konferencyjnego Michał Musiał
tel. +48 58 524 49 52 mail: michal.musial@gab.com.pl
Kierownik projektu Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych Marta Broniewska
tel. +48 58 524 49 44 mail: marta.broniewska@gab.com.pl
KOORDYNATOR AKADEMII EFC Joanna Czerwińska
tel. +48 58 524 49 52mail: joanna.czerwinska@gab.com.pl
Specjalista, Centrum Konferencyjne Monika Hommel
+48 58 524 49 42 mail: monika.hommel@gab.com.pl
Księgowość Anna Zaremba
tel. +48 58 524 49 21mail: anna.zaremba@gab.com.pl
Księgowość Małgorzata Groenke
+48 58 524 49 41 mail: malgorzata.groenke@gab.com.pl

Publikacje Gdańskiej Akademii Bankowej

Bankowość dla praktyków cz. I i II, Europejski Certyfikat Bankowca EFCB; praca zbiorowa; Gdańsk – Katowice – Warszawa, 2010
 • Praca zbiorowa pod red. L. Pawłowicza: Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków w Polsce i w Szwecji; Gdańsk, 1994
 • T. W. Bołt, P. Miłobędzki: Empiryczna analiza procesów zachodzących na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1991-1993; Gdańsk, 1994
 • H.R. Wesser: Operacje pozabilansowe banków; Gdańsk, 1994
 • J.Kozubski: Elementy matematyki finansowej; Gdańsk, 1995
 • Rola rad nadzorczych w bankach komercyjnych – materiały z seminarium; Gdańsk, 1995
 • V. Heese: Analiza fundamentalna rynku akcji stosowana w bankach niemieckich; Gdańsk, 1996
 • Praca zbiorowa pod red. R. Wierzby: ABC bankowości; Gdańsk, 1996
 • E. Gostomski, J. H. Werner: Planowanie finansowe i program naprawczy w banku spółdzielczym ; Gdańsk, 1996
 • Praca zbiorowa pod red. M. Krajewskiego: Przedsiębiorstwo na rynku; Gdańsk, 1996
 • G.Bentley: Finanse projektów inwestycyjnych – problemy wybrane; Gdańsk, 1997
 • Praca zbiorowa pod red. R. Wierzby: Studium bankowości, tom I i II; Gdańsk 1997
 • E. Gostomski: Banki hipoteczne i listy zastawne; Gdańsk, 1998
 • A. Jędrzejczak, J. Konachowicz: Ryzyko kredytowe; Gdańsk, 1998