IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Rekomendacje 2018
Pobierz rekomendacje
Macroeconomists’ recommendations of the European Financial Congress:Key recommended measures for Poland’s economic policy until 2021 więcej
WPROWADZENIEDo głównych wyzwań IT stojących przed polską bankowością zalicza się następujące zagadnienia:cyberbezpieczeństwo,większy zakres regulacji krajowych i unijnych,drugi skok technologiczny – gotowość sektora bankowego do wdrożenia nowych technologii,zmiany demograficzne i rynku pracownika. więcej
Postęp w rozwoju technologii informatycznych z jednej strony jest kluczowym czynnikiem rozwoju usług bankowych, z drugiej zaś strony generuje ryzyka związane ze wzrostem cyberzagrożeń oraz nowych scenariuszy ataków i z tego powodu wymaga kontynowania działań wynikających z rekomendacji z lat ubiegłych. Zmieniające się otoczenie skłoniło Europejski Kongres Finansowy do dodania nowych rekomendacji dotyczących cyberbezpieczeństwa sektora finansowego. więcej
W świetle przyjętych nowych regulacji UE [2] otyczących stawek referencyjnych (regulacja BMR) rekomenduje się, aby kraje UE przeprowadziły reformę stawek referencyjnych rynku pieniężnego, uwzględniając: więcej
Rekomendacje 2018 Zobacz
Rekomendacje 2017 Zobacz
Rekomendacje 2016 Zobacz
Rekomendacje 2015 Zobacz
Rekomendacje 2014 Zobacz
Rekomendacje 2013 Zobacz
Rekomendacje 2012 Zobacz
Rekomendacje 2011 Zobacz