IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Rekomendacje 2019 Zobacz
Rekomendacje 2018 Zobacz
Rekomendacje 2017 Zobacz
Rekomendacje 2016 Zobacz
Rekomendacje 2015 Zobacz
Rekomendacje 2014 Zobacz
Rekomendacje 2013 Zobacz
Rekomendacje 2012 Zobacz
Rekomendacje 2011 Zobacz
Rekomendacje 2018
Pobierz rekomendacje
Macroeconomists’ recommendations of the European Financial Congress:Key recommended measures for Poland’s economic policy until 2021 więcej
WPROWADZENIEDo głównych wyzwań IT stojących przed polską bankowością zalicza się następujące zagadnienia:cyberbezpieczeństwo,większy zakres regulacji krajowych i unijnych,drugi skok technologiczny – gotowość sektora bankowego do wdrożenia nowych technologii,zmiany demograficzne i rynku pracownika. więcej
Postęp w rozwoju technologii informatycznych z jednej strony jest kluczowym czynnikiem rozwoju usług bankowych, z drugiej zaś strony generuje ryzyka związane ze wzrostem cyberzagrożeń oraz nowych scenariuszy ataków i z tego powodu wymaga kontynowania działań wynikających z rekomendacji z lat ubiegłych. Zmieniające się otoczenie skłoniło Europejski Kongres Finansowy do dodania nowych rekomendacji dotyczących cyberbezpieczeństwa sektora finansowego. więcej
W świetle przyjętych nowych regulacji UE [2] otyczących stawek referencyjnych (regulacja BMR) rekomenduje się, aby kraje UE przeprowadziły reformę stawek referencyjnych rynku pieniężnego, uwzględniając: więcej