IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Rekomendacje 2019 Zobacz
Rekomendacje 2018 Zobacz
Rekomendacje 2017 Zobacz
Rekomendacje 2016 Zobacz
Rekomendacje 2015 Zobacz
Rekomendacje 2014 Zobacz
Rekomendacje 2013 Zobacz
Rekomendacje 2012 Zobacz
Rekomendacje 2011 Zobacz
Rekomendacje 2019
Pobierz rekomendacje
Rekomendacje makroekonomistów Europejskiego Kongresu Finansowego Najważniejszym i najpilniejszym wyzwaniem dla polityki gospodarczej w najbliższych trzech latach będzie reforma finansów publicznych, w szczególności wzmocnienie dyscypliny budżetowej. Przewidywany wzrost obciążeń budżetu, wynikający głównie z dodatkowych transferów socjalnych nastąpi bowiem w warunkach słabnącej koniunktury gospodarczej. więcej
- zmiany instytucjonalne- stanowienie regulacjiDo głównych wyzwań stojących przed rynkiem finansowym i jego uczestnikami należą:Odbudowa zaufania do rynku finansowego, organów nadzoru nad rynkiem finansowymi instytucji finansowychKonkurencyjność polskiego rynku finansowego, jego bezpieczeństwo i rozwój więcej
Uczestnicy Europejskiego Kongresu Finansowego podkreślili rolę innowacyjnych rozwiązań będących siłami napędowymi rozwoju sektora finansowego oraz całej gospodarki. Postęp w oparciu o rozbudowane łańcuchy wartości na które składają się różnorodni gracze, szybkość zachodzących zmian, i ich liczba sprawiają, że cyberbezpieczeństwo dla wszystkich uczestników staje się coraz większym wyzwaniem. więcej
WprowadzenieDo głównych wyzwań IT stojących przed polską bankowością, poza cyberbezpieczeństwem, zalicza się:sztuczną inteligencję (AI) i technologie chmurowe (cloud),personalizację usług bankowych. więcej
Kryzys finansowy 2008/2009 spowodował m.in. utratę zaufania na rynkach finansowych i związany z tym zanik rynku międzybankowego dla transakcji terminowych. Wycena instrumentów finansowych, w tym większość kredytów mieszkaniowych i korporacyjnych, zaczęła się opierać zatem na cenach ofertowych, a nie transakcyjnych. Stanowi to nie tylko pole do nadużyć finansowych, ale również wypacza mechanizm alokacji kapitału przez system bankowy oraz stwarza zagrożenie dla jego stabilności. więcej