IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Stanowisko w konsultacjach dotyczących sprawiedliwego opodatkowania gospodarki cyfrowej
Stanowisko w konsultacjach dotyczących pozaistotnych wskaźników referencyjnych

Rekomendacje Akademii EFC - Budowanie odpowiedzialności finansowej Polaków

Polski

Rynek Kapitałowy jako ważny element realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

Polski

Wzrost udziału kredytów o stałej stopie procentowej

Polski

Regionalne Fundusze Rozwoju, jako katalizatory zmian strukturalnych

Polski

Polityka wobec imigrantów zarobkowych

Polski

Interwencjonizm władz publicznych – aspekty gospodarcze

Polski

Digitalizacja ubezpieczeń - potrzeba zmian prawnych i regulacyjnych

Polski

Cyberbezpieczeństwo sektora finansowego

Polski

Strony